Posts Tagged ‘Utbildning’

Fokus på världen

June 11, 2017

Världen har på olika sätt varit mitt stora intresse under mycket lång tid. Det har kommit sig naturligt att jag därför läser och tar reda på mycket saker.

För att fler ska få del av detta så har jag nu också skapat en renodlad blogg där detta blir tillgängligt för många fler och det helt utan kostnad.

Jag hoppas så klart att många av er vill gå in där och följa mig den vägen och prenumerera så ni får kommande inlägg så fort jag publicerar något nytt material.

Eftersom jag märker att mainstream media inte går på djupet alla gånger så väljer jag att lyfta fram sådant som de sällan eller aldrig talar om. Detta för att erbjuda mina läsare djupare kunskaper och därmed ökad förståelse för saker som sker i olika länder.

Det är enligt mig helt centralt att inte föra folket bakom ljuset eftersom folket har rätt att veta hur saker och ting ligger till. Den politiska korrektheten får inte bli som en våt filt som medför att vissa saker döljs för allmänheten eftersom det inte gynnar den politiska och ekonomiska eliten att det här kommer fram.

kunskap-ar-makt

Advertisements

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

USA på väg utför

September 26, 2016

I den nya boken America at War with Itself som skrivits av Henry A. Giroux så lyfts det fram på ett tydligt sätt att läskunnigheten är det dåligt ställt med numera i USA. Samtidigt ser vi hur stora privatägda kanaler inte längre försöker göra sitt yttersta för att hålla makten ansvariga för sina handlingar. Istället ligger fokus på att fungera som en 2:a klassens underhållning och där de trumpetar ut hur viktigt det är med konsumtion, girighet och amerikansk exceptionalism.

Något annat som har pågått under en längre tid är att böcker som inte är fiction och som  inte håller sig till storfinansens intressen, eller håller sig till den liberala eller den konservativa diskursen har kommit att plockas bort och gömmas undan på något offentligt bibliotek.

Fram har istället vuxit en form av skapat ignorans samtidigt som media gör sitt bästa för att plantera vad som visar sig vara falska eller påhittade nyheter eller i värsta fall rena giftet hos människor som inte förstår bättre.

Samtidigt ökar penalismen i skolorna och det är något som utbildningssystemet står bakom och elever kan bli utsatta för bestraffning i form av handklovar för minsta lilla förseelse, och allt handlar om att lära ut hur prov går till istället för att lära ut kritiskt tänkande (Giroux.2016:22-23).

PISA och entreprenörskap

August 12, 2013

Yong Zhao visar intressant nog i sin bok “World Class Learners” att det finns en koppling mellan resultaten på de så kallade PISA undersökningarna och graden av entreprenörskap. Han visar bland annat på att de länder som har de bästa resultaten på de så kallade PISA undersökningarna har en betydligt lägre grad av entreprenörskap än de länder som inte visar upp så bra resultat. Så han menar att det kan vara som så att politiker, media och offentligheten har lagt för stort fokus på att nå väldigt bra resultat på dessa PISA undersökningar. Samtidigt menar han att det finns ett direkt samband mellan entreprenörskap och produktiva aktiviteter, men även att det finns ett starkt samband mellan entreprenörskap och ekonomisk utveckling och framgång. (Yong Zhao.2012:99-111)

Världen har förändrats

August 12, 2013

Läser boken “World ClassLearners” och där beskriver Yong Zhao se stora förändringar som skett i världen. Han nämner tex att geografiska och politiska gränser inte spelar någon större roll längre. Dessutom nämner han att människor och jobb kan flytta globalt. Vem som får jobb styrs därför bara av två saker, nämligen (1) kvalifikationer och (2) pris. Dessutom nämner Yong Zhao att timlönen inom tillverkningsindustrin varierar väldigt mycket beroende på var i världen tillverkningen finns. Det innebär att länder där lönerna är höga tex i Norge måste kunna göra sådana saker som det inte går att göra i låglöneländer. Dessutom jobbar man i U-länderna för mycket lägre löner och därför måste höglöneländer föra sådant som är kvalitativt bättre och som inte går att få till en lägre kostnad i U-länderna. Andra förändringar som sker är att gamla jobb försvinner på grund av teknologiska förändringar och att jobb flyttas till andr länder. Arbetsintensiva jobb har kommit att automatiseras eller så har de flyttats till låglöneländer. Dagens barn och ungdomar lever i en global värld istället för som tidigare i en lokal värld. Globaliseringen och de snabba teknologiska förändringarna medför att produkter och tjänster kan nå nästan överallt i världen. (Yong Zhao.2012:42-45)