Posts Tagged ‘USA’

Den islamiska invandringen till USA var en del av en större plan

May 27, 2017

I den nya boken Stealth Invasion – Muslim conquest through immigration and resettlement Iihad, så påpekar författare Leo Hohmann att den islamiska invandringen till USA inte var något misstag utan att den var välplanerad i samarbete med det muslimska brödraskapet. Politiker i västvärlden kunde ljuga och komma undan med straffrihet inför sina väljare.

Hur hänger då allt ihop. Jo, tyvärr visar det sig att våra politiker i västvärlden jobbar för globalisterna, däribland USA:s största företag, bankerna, FN och olika non-governmental organizations, bland annat Council of Foreign Relations.

Som det är idag så importerar USA mer än 5000 muslimer, däribland många jihadister. Dessutom gick Hillary Clinton till val på att öka denna invandring med 550%.

Tyvärr visar det sig samtidigt att denna immigration görs utan någon större granskning, förutom att de får frågan om de har någon koppling till någon nu känd terroristorganisation. Däremot ställs inte frågan om deras förhållningssätt till Sharialagar eller Jihad.

Dock ska vi vara på det klara med att en majoritet av muslimerna som kommer till USA INTE är terrorister. Det visar sig vara mycket svårt att i tid upptäcka radikaliserade muslimer innan de slår till. Terroristexperter som intervjuats inför skrivandet av boken berättar att radikaliseringsprocessen kan gå mycket snabbt och att det kan räcka med ett par veckor.

Därför är det viktigt att göra skillnad på de verkligt behövande flyktingarna och de som har helt annat mjöl i påsen. Problemet är att det finns risk för att de som strängt följer det här med Sharialagar annars riskerar att släppas in. Dessa har nämligen inte något intresse av att  assimilera sig och att respektera amerikanska värderingar vad gäller individens frihet, jämlikhet mellan män och kvinnor, tolerans för homosexuella, yttrandefrihet och religionsfrihet (Hohmann.2017:XVI- XVII).

islamisk-invandring-till-usa

Advertisements

Sensitivity Training – the american way!

May 24, 2017

Do you know that in America the employers can force you to take part in sensitivity training seminars. So, what happens if you refuse?

What really happens is that you might loose your job or even miss out on being promoted. This sensitivity training can be compared to some of the more brutal things that they did in China, which was a form av reeducation camps introduced by the communist regime.

In America, sensitivity training is used by universities, workplaces and the armed forces.

The major problem with the sensitivity training is that it is all about controversial moral issues.

The sensitivity training is part of something bigger and it all comes from the political left, also known as progressives or postmodernists.

What do the progressives / postmodernists believe? According to Kim R. Holmes and her book The Closing of the Liberal Mind – How Groupthink and intolerance define the left, the postmodernists / the progressives believe that anything that has ever happened in the past has nothing to do with them. They do this because according to the postmodernists every day is a new day and history is irrelevant to them (Holmes.2016:100).

progressives and sensitivity training

Bill Clinton – Presidenten som blev kapitalets man i Vita Huset

May 19, 2017

Bill Clinton var relativt ung när han tillträdde som USA:s President efter att han gått till val på att skapa tillväxt och det genom ett ambitiöst program med omfattande federala utgifter.

Men, sedan hände något. Det som hände vara att hans rådgivare tvingade honom att backa därför att presidentens plan skulle uppfattas på ett negativt sätt av aktiemarknaden och därmed bidra till ökade räntor och minskad tillväxt.

Helt plötsligt så började Clinton att istället omge sig med personer som representerade kapitalisterna. Finansministern byttes ut mot en bankir som tidigare haft ansvaret för Goldman Sachs. Rubin stannade inte kvar under hela mandatperioden eftersom han valde att lämna i samband med att Glass-Steagall act förändrades, vilket medförde att han tjänade väldigt mycket pengar på det. För att ersätta Rubin så utnämnde istället Bill Clinton en annan från finansvärlden, nämligen Lawrence Summers. Samtidigt så valde han att återigen rekrytera en annan person med starka band till den kontroversiella Ayn Rand, nämligen Alan Greenspan, som varit chef för Federal Reserve.

I december så kom sedan nästa märkliga beslut från President Clinton, när han valde att skriva under en ny lagstiftning som helt enkelt förbjuder alla former av regleringar av handel med derivat.

Dock visade sig att President Clinton var en person som lärde sig saker och ting snabbt, så han började plocka in en massa personer från Wall Street som rådgivare och många av dessa är kända som Wall Street fixers (Lofgren.2016:77-78).

President-Bill-Clinton

The Iran Nuclear Deal

May 14, 2017

We are living in a very unstable world. There are so many players and different interests. Just look at the situation in the Middle East. When America decided to leave parts of the region it caused a major vacuum, and Iran used this situation.

When angry people participating in a mob attacked the Embassy of Saudi Arabia, the response from Saudi Arabia was to cut of the diplomatic ties with Iran.

Just a few days later Sudan and Bahrain did the same thing, and at the same time the United Arab Emirates decided to  downgrade the diplomatic ties with Iran.

Earlier Iran have been held in check because of international sanctions related to accusations about development of nuclear weapons.

But under the Obama Administration President Obama decided to negotiate with Iran, but he did not do it in a way that is open and transparent. Instead he used different back channels. He ordered one of his senior advisors, Valerie Jarrett to take care of the negotiations.

When we look at the results of these negotiations, it is obvious that America was not the winner. Iran got everything they wanted and they gave almost nothing in return to America and the other countries taking part in this negotation. The sanctions against Iran was lifted and at the same time Iran go lots of hard currency from the west. Money that earlier was unavailable because of the international sanctions. By liften the sanctions Iran will now receive 150 billion dollars (Sekulow.2016:10-11).

radikal islam som säkerhetspolitiskt hot

Afghanistan invaderades av Sovjetunionen 1979

March 23, 2017

Året 1979 var ett rätt så skakigt år med bland annat gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. Men, det slutade inte där utan det var också oljekris så dollarn var extremt lågt värderad. Som om problemen inte slutade där så kom nästa stora sak, nämligen att Sovjetunionen valde att invadera Afghanistan.

Varför genomförde då Sovjetunionen denna invasion av Afghanistan?

Afghanistan är känt för sin mycket traditionella livsstil och först försökte ledaren Muhammed Tanaki skapa en extrem personkult kring sin person och det var inte bara den dåvarande presidenten och partiledaren i sovjetunionen som reagerade på detta utan det fanns personer som påstod att detta var värre än Stalin. Efter Tanaki så kom Hafizullah Amin, men Sovjetunionen misstrodde honom ännu mer och betraktade Amin som mycket opålitlig.

Så, för att säkra kommunistiska styret i Afghanistan så fick den paranoida sovjetiska ledaren Jurij Andropov för sig att det bara fanns ett alternativ, nämligen att invadera Afghanistan. Han hade nämligen fått för sig att det kommunistiska styret höll på att rasa samman i Afghanistan och anklagade USA och CIA för att ha ett finger med i spelet. Det går så långt att Sovjetunionen sätter in specialtrupper från KGB och Sovjetunionen låter även mörda Amin för att sedan ersätta honom med en ledare som Sovjetunionen valt ut.

Världen kommer att reagera mycket starkt på den Sovjetiska invasionen av Afghanistan. Men, redan innan invasionen var ett faktum så agerade USA genom att den dåvarande säkerhetspolitiska rådgivaren till President Jimmy Carter tar fram en plan som bland annat går ut på att rebellerna i Afghanistan ska förses med både vapen, pengar och viss teknisk rådgivning (Hansson.2017:83-84).

Afghanistan

terrorismen har förändrats

March 17, 2017

I den nya boken med titeln Den nya terrorismen, som skrivits av Wolgang Hansson så berättar förfatatren om hur terrorismen har kommit att förändras.
Han beskriver hur det tidigare var fokus på att attackera byggnader som hade hög igenkänningsfaktor och som dessutom hade en hög maktfaktor.
I och med att den här typen av byggnader fått förstärkt bevakning efter 9/11 – 2001 så har terrorismen istället förändrats och fokus ligger idag på så kallade mjuka mål, vilket blev tydligt både i Paris och Bryssel.

Terrorismen är fortfarande ett mycket stort problem och bara under 2015 så dödades hela 30.000 människor i terroristattacker och det var ofta muslimer som drabbades extra hårt (Hansson.2017:7-10).

På senare år så har mycket av medias fokus varit på konflikten i Syrien och det visar sig att det är flest från Frankrike som åkt ner för att kriga på IS sida, nämligen hela 1200 personer från Frankrike (Hansson.2017:21-22).

Inga fler backroom deals

March 4, 2017

guantanamo-bay

Något som alltid förekommit i amerikansk politik i samband med presidentvalskampanjer är olika former av backroom deals. En som kommit att bli riktigt bra på sådant är Chris Christie från republikanerna.

Vad har då dessa backroom deals kommit att handla om? Det har bland annat handlat om att stoppa facket och arbetskrafts inflytande, men även att ge olika kontrakt till specifikt utvalda aktörer inom transportbranschen.

Detta är något som det nu är tänkt att det ska bli stopp på. Åtminstone är det så som retoriken har låtit ifrån Donald Trump. Som det nu verkar så finns det inga okända finansiärer inblandade, vilket tidigare varit mycket vanligt.

Vad som framkommit hittills så är den största finansiären bakom kampanjen Donald Trump själv som har lånat ut 1,8 miljoner dollar till kampanjen för att bli vald till president. Samtidigt har han lyckats samla in 100.000 dollar (Taibbi.2016:35).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

Därför har Trump lyckats!

September 30, 2016
Det politiska klimatet har förändrats till det sämre och den demokratiska offentliga sfären håller på att försvinna framför våra ögon. Samtidigt har det blivit mer acceptabelt att använda individer eller grupper som måltavla och skylla allt ont på dem.
 
Vi har kunnat se hur mer auktoritära tendenser i form av bland annat avhumanisering av svarta, latinamerikaner, immigranter, muslimer och andra har bidragit till att skapa en plattform för personligheter som Donald Trump.
 
I samma veva så har det ekonomiska systemet kommit att förändras på ett sått som gynnar de extremt rika och samtidigt har sociala institutioner i samhället kommit att missaktas, underfinansieras och i värsta fall helt avskaffas. Samtidigt har avregleringar, fragmentisering och privatisering kommit att bli normen för samhället (Giroux.2016:78-79). 

Män och kvinnor

August 18, 2016

Nordiska länder

Med jämna mellanrum så genomför World Economic Forum mätningar om gapet mellan män och kvinnor inom  fyra olika områden, nämligen:

1. ekonomiskt deltagande och möjligheter

2. utbildningsnivå

3. hälsa och överlevnad

4. politiskt inflytande

 

Då visar det sig att de nordiska länderna konstant rankas högre än USA och betraktas som de mest jämlika samhällena i världen. USA däremot rankas först på 28:e plats i denna rankning.

Något som syns tydligt för de nordiska länderna är att kvinnors deltagande i arbetskraften  är bland de högsta i världen och att löneskillnaderna är bland de minsta i världen (Partanen.2016:100-101).