Posts Tagged ‘Telegram’

Så omfattande var övervakningen i Sverige

November 29, 2015
MD 400 x 400
Den 10 juni 1938 så valde den dåvarande regeringen att utfärda kungörelsen om den allmänna säkerhetstjänsten.
 
Nästa stora steg i utvecklingen blev de så kallade fullmaktslagarna som infördes år 1940, vilket medförde att myndigheterna, och då i första hand den allmänna säkerhetstjänsten fick vad som kan liknas vid obegränsade befogenheter.
 
Men, sakta men säkert så växte kritiken och år 1943 så tvingades tillslut den svenska regeringen att gå till riksdagen och berätta vad som pågått i hemlighet, nämligen en form av politisk övervakning.
 
Efter detta tillsattes den så kallade Sandler kommissionen, som presenterade tre olika betänkanden under perioden 1946 – 1948. I dessa betänkanden framkom det bland annat att telefonavlyssningen hade omfattat hela 11 miljoner telefonsamtal, varav 9,5 miljoner samtal var inrikessamtal.
 
Telegramkontrollen som också var en del av övervakningssystemet hade under perioden 1940-1945 granskat hela 30.000 utlandstelegram varje vecka, vilket totalt uppgick till 8 miljoner telegram.
 
Samtidigt visade sig att den svenska postkontrollen hade låtit granska hela 50 miljoner försändelser.
 
Det här växte med åren och blev allt större, och mot slutet av 1960-talet så hade det gått så långt att var 10:e medborgare fanns i Säpo-registret (Agrell.2015:20-27).
Advertisements

Telefonavlyssning i Sverige

November 28, 2015

MD 400 x 400

På grund av det oroliga omvärldsläget redan år 1939 så etablerades en ljusskygg verksamhet i Stockholm under den kryptiska benämningen “Centralkontrollen” eller CK.

Vad många då inte visste var att det här i själva verket var Stockholms telefonkontrollanstalt (TKA), och att de var toppmyndigheten för all telefonkontroll som genomfördes i riket.

Under denna tid visade sig finnas sammanlagt fem olika kontrollavdelningar, nämligen:

a) telefonkontrollen
b) postkontrollen
c) telegramkontrollen
d) radiokontrollen
e) samfärdselkontrollen

(Agrell.2015:12-15)