Posts Tagged ‘Riksdag’

Vad menas med parlamentarism?

November 25, 2015

 

MD 400 x 400

Parlamentarism kopplas direkt till att vi har folkvalda som företräder folket, eftersom de är valda i demokratiska val.

Men, statsvetaren och tidigare talmannen Björn Von Sydow har i samband med en större genomgång identifierat åtta olika kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara tal om parlamentarism.

De åtta kriterierna är:

  1. Hur regeringen sätts samman beror på storleksordningen vid riksdagsvalet. Sedan är det partiledaren för det största partiet som får sondera möjligheten att bilda regering.
  2. Väljarna har ett indirekt inflytande över hur den kommande regeringen ser ut baserat på hur de har röstat i riksdagsvalet.
  3. Statschef och regeringschef är två helt olika funktioner.
  4. Ministrarna är parlamentsledamöter, vilket innebär att de också deltar aktivt i olika debatter som sker i kammaren.
  5. Regeringen tar ansvar som ett kollektiv, men det finns också ett visst individuellt ansvar för ministrarna.
  6. Det är premiärministern/statsministern som har den ledande ställningen i regeringen.
  7. I kammaren finns det möjlighet att väcka misstroendeförklaring mot en regering, eller att ett förordnande om riksdagens upplösning framställs av en majoritet i riksdagen.
  8. Oppositionen i riksdagen deltar i lagstiftningsarbetet, men även att granska hur regeringen utövar regeringsmakten. Detta sker inom ramen för Konstitutionsutskottet. Detta ansvar innebär att om en regering fallet, så tar oppositionen ansvaret att då ta över makten i landet.

(Henry Bäck, Gissur Erlingsson, Torbjörn Larsson.2015:65-66)

 

Advertisements