Posts Tagged ‘perspektiv’

Två perspektiv på USA och amerikansk utrikespolitik

March 28, 2017

USA är något som antingen älskas eller hatas i svensk debatt. Det är inte alltid som nyanserna är klara utan vi behöver ibland vara rätt så insatta för att förstå varför någon säger som han eller hon gör när USA kommer på tal och då speciellt amerikansk utrikespolitik.

I den svenska politiska debatten kring USA och amerikansk utrikespolitik kan vi urskilja två helt olika synsätt och resonemang, nämligen:

  1. Å ena sidan framhålls det att den politik som förs av en specifik administration egentligen är en anomali i relation till den riktiga amerikanska politiken. Vanligt här är att all kritik som framförs avfärdas och här används ofta begreppet eller uttrycket anti-amerikanism.
  2. Amerikansk politik och då särskilt utrikespolitiken målas upp som om den vore imperialistisk och att den står för vad de här i Sverige ibland kallar för hyckleri. Ofta leder det fram till en situation där allt som USA  gör, men även deras utrikespolitik fördöms rakt upp och ner.

Hur förhåller det sig då i verkligheten kan man undra. Den formella politiken i USA består enligt Karlsson (2014) dels av argument och uttalanden från administrationen i Vita Huset och de policyföreträdare som finns runt dem. Sedan finns det också den konkreta politik som förs beroende på vilka utmaningar som USA och den amerikanska administrationen står inför (Karlsson.2014:16-19).

Amerikansk politik

Advertisements

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

Finland är inte socialistiskt!

July 16, 2016

Finlandsfärjan

Finland blev självständigt år 1917 men innan dess så var det först Sverige och sedan Sovjetunionen som styrde.

Strax efter självständigheten uppstod en bitter kamp mellan Finlands egen arbetarklass som sympatiserade med kommunisterna i Sovjetunionen och den konservativa kapitalisterna. Efter ett hårt och brutalt inbördeskrig så stod tillslut den fria marknaden som vinnare och slog ner det socialistiska upprorsmakarna.

Två årtionden senare så var det dags igen då Sovjetunionen hotade Finlands självständighet. Även denna gång så slogs de socialistiska / kommunistiska krafterna tillbaka så att Finlands självständighet och oberoende försvarades.

Dock var det konflikter som medförde allvarliga problem för Finland och hela 93.000 Finländare fick sätta livet till i samband med dessa krig. Detta var ett högt pris med tanke på att Finland då bara hade 3,7 miljoner invånare.

Finland är helt enkelt inte ett socialistiskt land.

Så här förstör Finländarna socialism, nämligen som att regeringen kontrollerar produktion och ägarskap av egendom. Det finns under socialism ingen privata fabriker, inga privata företag, affärer eller någon fri marknad. Under socialismen så tillåts heller inte några individer att bli rik och det finns bara ett politiskt parti, väldigt få personliga friheter, och yttrandefriheten är minimal.

Så, anklagelserna från republikaner i USA att de nordiska länderna skulle vara socialistiska är väldigt absurt! (Partanen.2016:54-55).