Posts Tagged ‘Pacific Alliance’

Pacific Alliance mer effektiv än MERCOSUR

December 2, 2016

handel-affarer-allians

År 2013 så grundades The Pacific Alliance som är en allians byggt på bland annat handel runt Stilla Havet.

Enligt den tidigare handelsministern i Venezuela så har The Pacific Alliance uppnått mer på 20 månader än vad MERCOSUR gjort på 20 år.

Medlemmarna i The Pacific Alliance har kommit att driva på för integration och då inte bara baserat på handel, men också för skapandet av en regional aktiebörs, privatisering av pensionssystemen, etableringen av en gemensam marknad och för fri rörelse av både människor och kapital. Samtidigt har de jobbat på med att ta fram ambitiösa planer för att förbättra vägnät och järnvägslinjer. På relativt kort tid så har de lyckats avskaffa 92% av de tariffer som fanns tidigare mellan de fyra medlemsländerna. De har redan monterat ner visumhinder för affärsresenärer och turister. Fokus har legat på att nå framsteg istället för att hela tiden kritisera USA (Sharma.2016:183).

Advertisements