Posts Tagged ‘orsaker’

Så kan vi förstå polariseringen i USA

February 6, 2016
MIkael 300 X 300
En stor del av de etablerade medierna som skriver om USA har misslyckats med att förklara varför det är så polariserat inom amerikansk politik.
 
Vad beror då polariseringen på?
 
Vi får gå tillbaka och studera de förändringar som tog sin början i samband med den senare halvan av 1900-talet.
 
Det som har skett är bland annat att de så kallade “Dixiecrats” har kommit att försvinna. Dessa var tidigare rätt så självständiga som konservativa demokrater i södra USA. De höll då de mer liberala delarna i norr i något av en “check”.
 
När de federala interventionerna blev allt vanligare inom området civila fri- och rättigheter så kom de konservativa demokraterna i södern att flytta sig närmare den dåvarande oppositionen.
 
Som läget ser ut idag så är dessa en fullständigt integrerad del av republikanerna. Demokraterna i södern är däremot idag mer åt det liberala hållet och domineras av icke-vita.
 
Forskning som genomförts visar också på att polariseringen i Kongressen har kommit att bli väldigt tydlig jämfört med hur det såg ut för bara en generation sedan. Det har blivit en tydlig polarisering då representanter har kommit att placera sig inom två politiska poler, samtidigt det kommit att bli allt färre som placerar sig i mitten.
 
Samtidigt har det skett en tydlig polarisering under de senaste 20 åren som har gjort massmedia ännu mer politiserad.
 
Tittar vi inom de två dominerande partierna, demokraterna och republikanerna så blir det ännu tydligare hur polariserat det blivit.
 
Republikanerna har kommit att oroa sig över och fokusera på den offentliga skuldsättningen, däribland fler sociala program inom bland annat utbildning. Storleken på den offentliga byråkratn är också något som de lägger mycket energi på.
 
Demokraterna däremot fokuserar mycket av sin energi på minskad social mobilitet, stagnerande löner, ökad ojämlikhet, global uppvärmning, vilken roll som den federala staten ska ha för att bland annat förbättra utbildningssystemet, och rättvisa / rättssäkerhet för immigranter.
 
Detta har ökad spänningen och polariseringen mellan höger och vänster i USA (Thurber & Yoshinaka.2015:1-4).
Advertisements