Posts Tagged ‘öppenhet’

Fokus på världen

June 11, 2017

Världen har på olika sätt varit mitt stora intresse under mycket lång tid. Det har kommit sig naturligt att jag därför läser och tar reda på mycket saker.

För att fler ska få del av detta så har jag nu också skapat en renodlad blogg där detta blir tillgängligt för många fler och det helt utan kostnad.

Jag hoppas så klart att många av er vill gå in där och följa mig den vägen och prenumerera så ni får kommande inlägg så fort jag publicerar något nytt material.

Eftersom jag märker att mainstream media inte går på djupet alla gånger så väljer jag att lyfta fram sådant som de sällan eller aldrig talar om. Detta för att erbjuda mina läsare djupare kunskaper och därmed ökad förståelse för saker som sker i olika länder.

Det är enligt mig helt centralt att inte föra folket bakom ljuset eftersom folket har rätt att veta hur saker och ting ligger till. Den politiska korrektheten får inte bli som en våt filt som medför att vissa saker döljs för allmänheten eftersom det inte gynnar den politiska och ekonomiska eliten att det här kommer fram.

kunskap-ar-makt

Advertisements

Demokrati och rösträtt

May 6, 2016

sommarväder

Demokrati är alltid att föredra som system framför diktatur. Därför behöver vi ibland fundera kring demokratin och de hot som finns mot demokratin. Varje dag måste vi nämligen skydda demokratin då den inte här ristad i sten.

Demokratin och rösträtten betyder nämligen väldigt lite om det inte samtidigt finns en fungerande infrastruktur för att kunna hålla effektiva och fria val. Lika viktigt är det att rättsstatens principer fungerar och att pengarnas inflytande på politiken begränsas.

Ett annat problem som direkt berör demokratin och hur den fungerar alternativt inskränks handlar om att begränsa rättssystemets möjlighet att agera på ett sätt som medför att de inte behöver ta ansvar.

Det måste också finnas goda möjligheter att starta nya partier och sammanslutningar, precis som att det måste finnas utrymme för fria sammanslutningar för handel och förhandlingar om kollektivavtal.

Något som är ett absolut krav är en öppenhet och genomskinlighet kring regeringen och dess agerande. Men, även pressfriheten är viktig då censur inte får förekomma.

Demokratin kräver även att det finns ett fungerande skolsystem som står fritt från politiskt inflytande för att på det sättet skapa möjligheter för människor att kunna utvecklas och växa som självständiga människor.

En demokratisk rättsstat kräver även att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet och en miljö som är hållbar och som sätter livet i första rum.

Vilka är då de största hoten mot demokratin?

1. Korruption

2. privat monpolistisk kontroll över ekonomin

3. Signifikant ekomisk ojämlikhet

4. Hemlighet och slutenhet från regeringen, men även övervakning

5. Propaganda från regimen

6. Militarism

(McChesney & Nichols.2016:28-29)