Posts Tagged ‘Mitt Romney’

Två generationer Romney – men så olika politiskt

March 16, 2017

Idag tänkte jag ta fram ett bra exempel för att visa på hur stora skillnaderna verkligen kan vara inom ett parti, nämligen republikanerna.
Det jag talar om är far och son Romney.

George Romney (far)

George kom från den privata sektorn och kom på den vägen att föra in ett businessperspektiv då han tidigare hade jobbat inom American Motors Corporation. Han kom att markera ett tydligt avstånd från det som kallas för “rugged individualism” som ofta är vanligt inom de mer konservativa kretsarna i USA. Under sin tid på AMC så kom han till och med att lämna tillbaka en bonus som han upplevde var överdriven. Ekonomisk utveckling och framgång var enligt George inte en individuell produkt utan något som kom att genereras genom förhandlingar och kompromisser bland aktieägarna. När George tog steget in i politiken så kom han att tillhöra vad vi kan kalla för en mittenfåra även om han höll fast vid privata initiativ och en decentraliserad regering. Till skillnad från högerflanken inom de konservativa republikanerna så utgick George från att staten har en viktig roll att spela för att säkerställa ekonomiska framsteg för alla människor.

George kom att bli valt till Guvernör i delstaten Michigan år 1962 och kom då att bryta med traditionerna i sitt parti då han istället sökte lösningar över partigränsen för att bland annat höja minimilönen, få till en inkomstskatt och fördubbla delstatens investeringar i utbildning, samtidigt som han stod bakom ett generöst program för fattiga och arbetslösa.

Mitt Romney (son)

Mitt kom att representera en gruppering inom republikanerna som mer påminner om nyliberaler då han bland annat förespråkade mer eller mindre fri företagsamhet utan några hinder eller skatter. Han kom att ta mer intryck av Barry Goldwater än av sin far. Goldwater var ju en känd libertarian som stod för en ekonomisk filosofi baserad på skattesänkningar, avregleringar och en omfattande fientlighet gentemot den federala makten och organiserade arbetare. Trots att Mitt Romney rörde sig högerut inom republikanerna så kom han inte att hänga med i tempot då partiet kom att röra sig ännu snabbare och ännu längre ut på högerkanten (Hacker & Pierson.2016:15-18).

Far och son Romney

Advertisements