Posts Tagged ‘manipulation’

Redistricting – ett sätt att manipulera valutgången

February 15, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Eftersom kampen om vilka två kandidater som ska mötas i slutrundan av Presidentvalet i USA pågår för fullt, så kan det vara på sin plats att fortsätta förklara hur den här polariseringen fungerar.

Redistricting är ett av dessa vapen som kandidaterna nyttjar för att på så vis manipulera valutgången. Det handlar helt enkelt om att dra om gränserna för distrikten så de ligger i linje med ens intressen, representationen och vissa administrativa mål.

När man från början drog upp distriktsgränserna så var det ett ansvar som låg på varje delstat vilket hänger ihop med representationen i representanthuset.

Redistricting är intimt kopplat till polariseringen mellan politiska eliter, och där enskilda politikers och politiska partiers intressen och motiv spelar en mycket viktig roll.

För att undergräva konkurrensen i ett eller flera distrikt så kan redistricting användas för att manipulera valets utgång för att på så vis se till att skaffa sig en större makt i distriktet.

För att begränsa möjligheterna till redistricting så har processen för hur det här får gå till, så har begränsningar införts i ett antal delstater. En delstat som infört den här typen av begränsningar är New York, och det skedde år 2014 (Altman & McDonald.2015:45-46).

Advertisements