Posts Tagged ‘makt’

Bill Clinton – Presidenten som blev kapitalets man i Vita Huset

May 19, 2017

Bill Clinton var relativt ung när han tillträdde som USA:s President efter att han gått till val på att skapa tillväxt och det genom ett ambitiöst program med omfattande federala utgifter.

Men, sedan hände något. Det som hände vara att hans rådgivare tvingade honom att backa därför att presidentens plan skulle uppfattas på ett negativt sätt av aktiemarknaden och därmed bidra till ökade räntor och minskad tillväxt.

Helt plötsligt så började Clinton att istället omge sig med personer som representerade kapitalisterna. Finansministern byttes ut mot en bankir som tidigare haft ansvaret för Goldman Sachs. Rubin stannade inte kvar under hela mandatperioden eftersom han valde att lämna i samband med att Glass-Steagall act förändrades, vilket medförde att han tjänade väldigt mycket pengar på det. För att ersätta Rubin så utnämnde istället Bill Clinton en annan från finansvärlden, nämligen Lawrence Summers. Samtidigt så valde han att återigen rekrytera en annan person med starka band till den kontroversiella Ayn Rand, nämligen Alan Greenspan, som varit chef för Federal Reserve.

I december så kom sedan nästa märkliga beslut från President Clinton, när han valde att skriva under en ny lagstiftning som helt enkelt förbjuder alla former av regleringar av handel med derivat.

Dock visade sig att President Clinton var en person som lärde sig saker och ting snabbt, så han började plocka in en massa personer från Wall Street som rådgivare och många av dessa är kända som Wall Street fixers (Lofgren.2016:77-78).

President-Bill-Clinton

Advertisements

Den stora maktförskjutningen

March 5, 2017
maktforskjutning-indien-kina
Det pågår ett omfattande maktskifte från USA och EU till Kina och Indien.
 
År 2030 så kommer Asien att ha mer makt än nordamerika och Europa räknat rent ekonomiskt, men även vad gäller militärutgifter. Vi kommer också att få en situation där Indien och Kina har veto vad gäller de flesta internationella frågorna så som klimatförändringar, kärnkraftsfrågor, mänskliga rättigheter och business.
 
Indien kommer år 2030 att vara världens mest folkrika land med åtminstone 100 miljoner fler människor än Kina. Indien kommer också att vara det land som ökar med flest människor inom medelklassen.
 
Samtidigt så kommer Indien år 2030 vara det land som har störst behov / efterfrågan på energi. Samtidigt så kommer Indien att vara land nr 2 i ordningen vad gäller att släppa ut mest och tredje störst vad gäller investeringar i världen och den tredje största ekonomin efter Kina och USA (Manuel.2016:2-3). 

Republikanerna saboterar för Obama

October 15, 2016

Tänk att det bara var under de två första åren efter att han blev vald till President som Obama verkligen kunde agera eftersom då kontrollerade demokraterna både representanthuset och senaten.

Efter det har Obama varken kunnat få igenom budgetar eller viktiga delar av den nationella politiken därför att republikanerna ägnat sig åt så kallad “filibustering” som är en form av sabotageteknik.

Republikanerna har även stoppat viktiga tillsättningar inom bland annat det federala domstolsväsendet.

När sedan Demokraterna återigen fick kontrollen över senaten så svarade de genom att försvaga möjligheterna till “filibustering” och då svarade Republikanerna med andra former av förhalning och sabotage i parlamentet (Lofgren.2016:31).

Den nya tidens vänskapskorruption

February 2, 2016
MIkael 300 X 300
Några skrämmande exempel på den nya tidens korruption!
 
När finanskrisen drog fram och finansminister Henry Paulson hade ett tungt ansvar, så visade sig att de inte drog sig för att ta till vänskapskorruption eller så kallad political cronyism.
 
Det är nämligen som så att Henry Paulson är föredetta chef på Goldman Sachs, så när han behövde hjälp så vände han sig till den pensionerade medarbetaren på Goldman Sachs, nämligen Dan Jester. Han anlitades som “konsult” och var därmed inte anställd av staten. Därmed behövda han heller inte redovisa sina finansiella intressen och tillgångar.
 
Han hade sitt finger i varenda syltburk då han bland annat var med om att ta fram en bailout för både Fannie Mae och Freddie Mac. Men han hade också ett finger med när det handlade om att försöka få ordning på kaoset runt AIG, och beslutet att erbjuda en bailout till CItigroup, General Motors och Chrysler.
Samtidigt visade sig att han hade en framskjuten position vad gäller förhandlingar med Lehman Brothers, som tillslut gick i konkurs.
 
Ett annat exempel handlar om införandet av den nya sjukvårdsreformen (Obama Care) där senatens majoritetsledare Tom Daschle hade en framskjuten position, samtidigt som han var konsult för flera sjukvårdsföretag.
 
Tittar vi på krig och fred så visar det sig att i samband med förhandlingar om att intervenera i Syrien att Elizabeth O´Bagy hade en viktig och framskjuten position. Problemet här var att hon samtidigt hade ett kontrakt med en grupp som var mer eller mindre allierad med rebellerna i Syrien (Wedel.2014:49-51).

Google som maktfaktor

November 8, 2015

Mikael

Google har i princip makten över nätet genom att de dominerar marknaden för sökmotorer. Det innebär att de i princip har makten att göra en webbsajt osynlig för de som letar efter information.

Detta tillsammans med Facebook som har kommit att bli den största arenan för människor att uttrycka sina tankar och åsikter, däribland kontroversiella politiska åsikter. Samtidigt så har Amazon kommit att växa sig så starka att de i princip dominerar området publicering.

Varje dag görs det i genomsnitt fyra miljarder sökningar, och Google fungerar där som portvakt och styr vad du ser, och samtidigt så fungerar de som en gigantisk hall för information där allt om användarna sparas för att kunna analyseras in i minsta detalj. Google vet idag mer om oss och vårt privatliv än vad kyrkan gjorde på medeltiden.

Dessutom dominerar Google också området annonsering på nätet. Google´s auktioner och algoritmer har kommit att få ett mycket stort genomslag. En av deras största auktioner sköts via AdSense som kopplar samman annonsörer med miljontals webbsajter och bloggar. När det sker en transaktion så behåller Google alltid 20% av intäkterna och redan går till webbsajterna (Taras.2015:81).