Posts Tagged ‘kommunism’

Så kan vi förstå konflikten mellan Indien och Kina!

May 28, 2017

Det visar sig att religioner, filosofier och politik spelar stor roll för att förstå skillnaderna mellan dessa två länder.

Tittar vi historiskt så valde de tidigare härskarna i Indien att assimilera kulturer och religioner som kom utifrån. Samtidigt valde Kina att begränsa extern påverkan, då de redan fanns en stor misstro mot omvärlden.

Båda länder fick kämpa för att skapa sina respektive regimer och då handlade om demokrati i Indien och Kommunism i Kina.

Idag däremot så är Kina bara Kommunistiskt i partinamnet, men inte i verkligheten.

År 2014 så blev den kontroversiella Modi premiärminister i Indien. Det har bidragit till att ett antal ministrar i hans regering har skapat ökade spänningar i landet då de är hindunationatlister. De har bland annat krävt hårdare tag mot Kina och att muslimer inte är välkomna så länge de äter kor.

Vad är då det stora problemet i relationen mellan Indien och Kina? Jo, det handlar om att Buddhismen kom att spela en central roll när Indien växte fram och att Indien kom att bli tillflyktsorten när Dalai Lama och andra Buddhister drevs ut ur Kina år 1959 (Manuel.2016:14-21).

Kina

New Delhi

Advertisements

Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet

April 9, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Från Moskva och makthavarna i Kreml så byggdes ett utopiskt samhälle upp. I detta systemet så hade individen inte några rättigheter. I princip allt ägdes av staten, däribland fabriker, jordbruk, kärnkraftverk, banker, järnvägar, flygbolag, tidningar, televisionen, restauranger, barer, affärer och shoppingcenter.

Den icke-vinstdrivande sektorn och civilsamhället avskaffades.

Sovjetversionen av kommunismen påtvingades andra länder i Östeuropa och på Balkan under vapenhot efter andra världskriget.

På den psykologiska nivån så krävdes det att individen kom att överge sitt eget ego, för att istället ersätta detta med vad som makten i Moskva krävde vad gäller till exempel samvete och moralisk kompass.

Den radikala kollektivism som sovjetsystemet kom att bygga på  krävde att individen tog till sig av det kommunistiska systemet och dess sätt att tänka och agera i alla situationer. Den som avvek kunde straffas på olika sätt, eller i värsta fall dödas.

Kommunistpartiet ansåg sig ha den exklusiva rätten att formulera samhällets normer, mål och värderingar. Ingen som helst kritik eller konkurrens tillåts.

Det var heller inget ovanligt att hela familjer förstördes, då den sovjetiska kommunismen uppmanade föräldrar att låta staten ta ansvaret för deras barn, och barn mer eller mindre förvarades i så kallade detskie doma. Det var en form av barnhem som var både underfinansierade och underbemannade.

Skilsmässor och aborter var lagliga, och syftet var att minska lojaliteten mot familjen. För att ersätta så många funktioner som möjligt som normalt tillhör familjen, så infördes alla möjliga institutioner för att ta hand om och forma framtida generationer. Det var till och med som så att barn uppmuntrades att spionera på sina föräldrar och att rapportera allt som var avvikande till relevanta myndigheter. Barnen lärdes också upp i att aldrig ifrågasätta partiets analys av verkligheten och att låta partiet tjäna som moralisk väktare.

Ännu mer galet var att regimen ville skapa den nya socialistiska mannen som skulle hjälpa till att bygga och upprätthålla den kommunistiska utopin.

Rättsapparaten var en del av den hemliga polisen och styrdes därmed av seniora ledare inom kommunistpartiet. Resultatet blev att rättsstaten inte existerade. Vad lagen är eller inte är styrdes helt av vad partibyråkrater hänvisade till att lagen är.

Det kommunistiska systemet i Sovjetunionen dödade tiotals miljoner människor och skadade hundratals miljoner människor (Woodard.2016:32-37).