Posts Tagged ‘Islam’

Islamister och extremism

May 25, 2017

Ibn Warraq har skrivit den nya boken the ISLAM in ISLAMIC TERRORISM – the importance of beliefs, ideas, and ideology. 

Redan i början av denna nya bok så lyfter författaren fram att de allra flesta attacker som genomförts av IS, Talibanerna, Al Qaida eller andra jihadistgrupper inte är enskilda våldshandlingar som genomförts av psykopater, sexuellt frustrerade eller fattiga muslimer.

Snarare är det tal om operationer som i lugn och ro planerats och där det finns en strategi bakom agerandet. Det är inte fattiga muslimer som ligger bakom utan det är ofta tal om muslimer som tillhör en överklass och som är välutbildade. De försöker på det här sättet skapa grunden till införandet av en islamisk stat med sharialagar som är baserat på koranen och som de anser vara guds ord, men att det även är byggt på traditioner och uttalanden av profeten Muhammed och hans lärjungar.

Mycket av det här går långt tillbaka i tiden till när en del våldsamma rörelser ville tillbaka till islams ursprung. De anser samtidigt att dagens muslimska stater inte lever upp till detta ideal. Bland annat visar forskningen inom det här ämnet att de så kallade deobandi extremists bara kan förstås baserat på den utveckling som skedde inom islam under 1700- och 1800-talet.

Bland annat så resonerar den numera pensionerade professor i Historia, Barbara Metcalf som tidigare varit verksam vid University of California at Davis att när muslimerna tryckts tillbaka och deras kultur minskat i relevans, så har de kommit att vända sig tillbaka i tiden för att söka sina traditioner och utifrån detta göra tolkningar av olika mönster och handlingar.

Även Madeline C Zilfi som är specialist på Mellanöstern och islamisk historia lyfter fram kopplingen som finns til fundamentalisterna. Hon resonerar nämligen som så att de islamiska fundamentalisterna får omfattade stöd inom det islamska samhället på grund av hur de skapat en romantisk bild av hur det var förr och att detta anses stå för vad som är rättfärdigt (Warraq.2017:17-19).

stoppa-terrorismen

 

 

Advertisements

Saudiarabien och islamisterna

March 26, 2017

Vill vi förstå den enorma sprängkraft som finns under ytan i hela Mellan Östern så måste vi gå tillbaka till år 1979 och ockupationen av stora moskén i Mecka. Den som kom att leda denna ockupation var Juhayman Ibn Muhammed ibn Sayf al-Otaybi som var en rätt så känd och mycket radikal wahabbist och Salafist.

Han kom att ställa flera krav på den Saudiska regeringen och bland kraven som framställdes fanns det skrivet om hur Saudiarabien bör undervisa i Islam.

Militären kom att slå till mot ockupanterna och då dödades de allra flesta. Men, situationen medförde en allvarlig kris och av olika anledningar så drog regeringen i Saudiarabien då slutsatsen att de inte vill se några upprepningar och därför lät de delar av kraven från ockupanterna att få inflytande på hur Islam från och med nu skulle presenteras i media, i utbildningen och i den allmänna diskussionen.

Sammankopplingen mellan Islam och politik är något som i dagsläget finns i hela regionen Mellan Östern, varav vissa länder har en mer extrem tolkning och tillämpning av Islam tex Saudiarabien där Wahhabismen spelar en framträdande roll. Men, kopplingen mellan Saudiarabien och Wahhabismen går att härleda tillbaka till när staten Saudiarabien bildades då den politiska ledaren Imam Muhammed Ibn Saud kom att slå sig ihop med den religiösa ledaren Muhammed bin Abd al-Wahab redan i slutet av 1700-talet (Norell.2015:87-89).

Saudiarabien-och-wahabbism

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)