Posts Tagged ‘högern’

Högern och anti-government

March 15, 2017

Under en mycket lång tid så har det funnits en tydlig konflikt mellan höger och vänster i synen på staten och statens uppgifter. De som är mer åt vänsterhållet har ofta förespråkat att det behövs en big government som har fler uppgifter eftersom de anser att marknaden kan inte och brukar inte ta ansvar.

Högern däremot har varit mer kritiska gentemot staten och vilka uppgifter staten ska ha. Ännu tydligare blir det om man går längre ut på högerkanten till de ultrakonservativa i USA. Där finns det nästan ett hat mot staten och de propagerar staändigt för small government och mer marknad. Även konservativa talkshow hosts har kommit att angripa staten titt som tätt.

Det som är synnligeren intressant är att de ultrakonservativa anser att allt gick fel redan på 1930-talet. Bland annat har de försökt lura i folk en nästan mytisk vision om att de som skapade konstitutionen, nämligen the founding fathers stod för en marknadsfundamentalism med fullständigt fri marknad och att de förespråkade en så kallad laissez-faire ekonomi (nyliberalism).

En person som de ultrakonservativa har kommit att angripa väldigt hårt är Woodrow Wilson, som kom att bli USA:s president år 1912. Woodrow Wilson kom nämligen att öppet visa sitt stöd för en starkare och mer omfattande exekutive bransch med en omfattande makt att lagstifta och reglera den nationella / federala ekonomin. Wilson var av den åsikten att det var naturligt för den amerikanska evolutionen att man stärker centralmakten.

Det finns lite olika perspektiv på det här med staten och den amerikanska regeringen. Till exempl så kom George Will att resonera som så att James Madison och de andra som ingick i the founding fathers inte åkte till Philadelphia år 1787 för att skapa en effektiv regering / byråkrati. Vad de i själv verket ville var att ha en säker regering som fylldes genom blockeringsfunktioner, nämligen tre olika branches och två branches vad gäller lagstiftandet där det fanns veto, möjligheter att köra över veto, supermajoriteter och viss rättslig granskning (Hacker & Pierson (2016:9-11).

anti-government

Advertisements