Posts Tagged ‘historia’

Islamister och extremism

May 25, 2017

Ibn Warraq har skrivit den nya boken the ISLAM in ISLAMIC TERRORISM – the importance of beliefs, ideas, and ideology. 

Redan i början av denna nya bok så lyfter författaren fram att de allra flesta attacker som genomförts av IS, Talibanerna, Al Qaida eller andra jihadistgrupper inte är enskilda våldshandlingar som genomförts av psykopater, sexuellt frustrerade eller fattiga muslimer.

Snarare är det tal om operationer som i lugn och ro planerats och där det finns en strategi bakom agerandet. Det är inte fattiga muslimer som ligger bakom utan det är ofta tal om muslimer som tillhör en överklass och som är välutbildade. De försöker på det här sättet skapa grunden till införandet av en islamisk stat med sharialagar som är baserat på koranen och som de anser vara guds ord, men att det även är byggt på traditioner och uttalanden av profeten Muhammed och hans lärjungar.

Mycket av det här går långt tillbaka i tiden till när en del våldsamma rörelser ville tillbaka till islams ursprung. De anser samtidigt att dagens muslimska stater inte lever upp till detta ideal. Bland annat visar forskningen inom det här ämnet att de så kallade deobandi extremists bara kan förstås baserat på den utveckling som skedde inom islam under 1700- och 1800-talet.

Bland annat så resonerar den numera pensionerade professor i Historia, Barbara Metcalf som tidigare varit verksam vid University of California at Davis att när muslimerna tryckts tillbaka och deras kultur minskat i relevans, så har de kommit att vända sig tillbaka i tiden för att söka sina traditioner och utifrån detta göra tolkningar av olika mönster och handlingar.

Även Madeline C Zilfi som är specialist på Mellanöstern och islamisk historia lyfter fram kopplingen som finns til fundamentalisterna. Hon resonerar nämligen som så att de islamiska fundamentalisterna får omfattade stöd inom det islamska samhället på grund av hur de skapat en romantisk bild av hur det var förr och att detta anses stå för vad som är rättfärdigt (Warraq.2017:17-19).

stoppa-terrorismen

 

 

Advertisements

Vaccinernas historia

May 6, 2017

Tänk att det var först i slutet av 1800-talet som vacciner kom att utvecklas mot ett antal då kända dödliga sjukdomar. En av pionjärerna var den franska mikrobiologen Louis Pasteur, som utvecklade ett motgift mot anthrax och rabies. Strax efter detta så utvecklades också vacciner mot difteri, kolera, tuberkolos, polio, mässling och andra sjukdomar som numera är nästan okända i västvärlden.

De allra flesta av dessa vacciner kom att finansieras via det offentliga, det vill säga statlig finansiering för bland annat forskning och utveckling av vacciner. Dock finns ett undantag och det handlar om vaccinet mot polio som kom att utvecklas år 1955. Här kom istället privatpersoner att stå för finansieringen och March of Dimes kom att vara väldigt aktiva som aktivister.

Vacciner har kommit att bli ett område där den fria marknaden misslyckats och de har även dragit sig tillbaka från detta område eftersom de kan tjäna mycket mer pengar på andra former av mediciner.

Diskussionen kring vacciner och dess vara eller inte vara har alltid varit väldigt aktiv. Numera så finns det högljudda krav på att barn ska vaccineras innan de tillåts börja skolan i USA.

Lika omdiskuterat har antibiotika kommit att bli. I början av 1900-talet så bidrog antibiotika till att dödligheten minskade rätt så rejält. Idag så har det visat sig att antibiotika inte har samma framträdande position och istället har fokus kommit att bli på medicinresistenta bakterier. Problemet har helt enkelt varit att det förekommer ett missbruk vad gäller utskrivning av antibiotika.

Ett tag var det som så att Sulfonamides som utvecklades i Europa kom att framställas som  ett mirakel, men det kom snart att passeras av olika former av Penicillin och andra former av antibiotika. Något som kom att förändra situationen var att ett hundratal dödsfall inträffade i USA på grund av Sulfonamides. Resultatet blev att Kongressen stärkte makten hos US Food and Drug Administration för ökad kontroll och fler regleringar.

Den federala staten kom att spela en allt större roll vad gäller att utveckla penicillin och de skapade till och med en motsvarighet till The Manhattan project som redan fanns för att utveckla kärnvapen och atombomber. Denna modell kopierades för att kunna användas när det blev dags att utveckla penicillin (Hacker & Pierson.2016:52-53).

antibiotika

 

 

Framväxten av staten Jordanien

April 6, 2017

Jordanien var från början inte en stat utan den kom att växa fram först i början av 1900-talet. Innan dess fanns det heller inte en befolkning som kan kallas för jordanier.

Hur kommer då detta sig kan man undra?

Under tusentals år var det som så att den mark som fanns öster om Jordanfloden ingick i det som var det islamska imperiet eller kalifaten. Det islamska imperiet omfattade nordafrika och hela vägen upp till det vi idag kallar för Balkan, och i detta ingick även den arabiska halvön och det som kallas för Levant.

De första kaliferna ansågs av en del som direkta efterföljare till profeten Mohammed och de styrde från Damaskus och Bagdad. Ett komplement till detta var de ottomanska turkarna som kom att expandera det islamska imperiet då de etablerade det ottomanska kalifatet.

De ottomanska turkarna kom att tillåta begränsat självstyre i Mecca så att hashemiterna fick kontrollen över de religiösa helgedomarna

När de ottomanska riket började kollapsa så kom Sharif Hussein bin ali till makten som den nya emiren i Mecca. Han var farfars far till Kung Hussein av Jordanien.

I samband med första världskriget så kom Turkarna att ställa sig på Tysklands sida och då började Sharif Hussein bin ali att i hemlighet föra förhandlingar med Storbritannien för att på den vägen dra igång ett uppror med målet att nå arabisk självständighet.

Framväxten av det som skulle ta lång tid då Storbritannien kom att ta lång tid på sig att respektera de överenskommelser de nått med Sharif Hussien bin ali. Det som först kom att bli känt som  Emiratet Transjordan och sedan det Hashemitiska kungadömet Jordanien  innehöll till en början väldig få kännetecken vad gäller att vara en  riktig stat.

Stabiliteten hotades tidigt av gruppen Ikhwan som kom att invadera landet år 1920, men då kom Saudiarabien att intervenera. År 1960 var det så dags för nästa problem då Palestinska gerillagrupper hotade Jordaniens suveränitet. Kung Hussein kom då att slå tillbaka och detta blev känt som svarta september då tusentals militanta palestinier dödades och Palestinierna drevs bort till Syrien och LIbanon (Warrick.2016:40-41).

Jordaniens historia

Liberalerna i Tyskland

September 25, 2016

Liberalerna i Tyskland har bytt namn många gånger genom åren. De allra första liberalerna kallade sig för progressiva. Efter ett tag kom de att splittras i två olika grupper, nämligen de högerinriktade nationalliberalerna och de vänsterinriktade Frisinnade eller de oberoende.

Den sistnämnda kom också att splittras med åren och blev de den oberoende unionen respektive oberoende folkets parti.

Detta var alldeles i början av 1900-talet, innan de 1910 återigen blev de progressiva.

Nästa förändring inträffade efter Weimar republiken år 1918 då nationalliberalerna bytte namn till Tyska folkpartiet. Vänsterliberalerna blev då Tyska demokratiska partiet.

Slutligen så förvandlades liberalerna till fria demokrater efter 1949 (Fawcett.2014:8).

Hade Marx rätt eller fel?

June 30, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

I den nya boken Postcapitalism – A Guide to our future som skrivits av Paul Mason så ställs just frågan om Marx hade rätt eller fel.

Den stora utmaningen är att marxism är två olika saker, dels en teori om historia men även en teori om kriser.

Som teori om historia kan det enligt olika forskare fungera och till och med vara en mycket bra teori eftersom den hjälper individer att förstå  både klass, makt och teknologi. Med denna teori som grund är det möjligt att förutsäga handlingar av personer med makt innan de själva vet vad de ska göra.

Men, som en teori om kriser så finns det stora problem med Marx teori. Marx förstod att kapitalismen som system var ett instabilt och komplext system. Han erkände också att klass medförde att människor och olika aktörer på marknaden fick ojämlikhet vad gäller maktposition. Men, det stora problemet med marxismen som teori är att Marx missbedömde kapitalismens kapacitet att anpassa sig.

Den riktigt stora utmaningen för Marx och Marxismen som teori var att anpassningsbara och komplexa system tenderar att vara öppna, eftersom de utvecklas i nära kontakt med omvärlden. Dessutom svarar den här typen av system som kapitalismen står för på de utmaningar som kommer. Detta då kapitalismen svarar genom att agera på ett innovativt sätt och systemet förändrar sig också på oförutsägbara sätt. Därmed skapas nya  möjligheter till tillväxt och expansion inom ramen för det kapitalistiska systemet (Mason.2015:49-50).

Första invandrarna från Europa

May 24, 2016

Ellis Island

Banden mellan Sverige och USA, men även mellan Europa och USA går långt tillbaka. De första invandrarna från Europa kom till USA i augusti år 1855. Då hette mottagningsplatsen Castle Garden.

Åren gick och fram till och med 1890 så hade hela 8 miljoner invandrare till USA passerat Castle Garden.

Men, redan år 1882 började det bli tuffare tider och detta därför att då kom USA att införa en ny invandringslagstiftning som fick namnet Chinese Exclusion Act. Många kom att stödja denna lagstiftning däribland de invandrare som kommit tidigare från Europa. De ansåg nämligen att kineserna kom att ta deras jobb eftersom det visade sig att kineserna accepterade lägre löner.

Invandringsmottagningen i USA kom så smått att flyttas från Castle Garden till Ellis Island som ligger i hamninloppet till New York. Dessutom kom invandringen att minska efter det att Kongressen år 1891 antog en ny och mycket hårdare invandringslagstiftning.

Förutom Ellis Island så kom också en mindre mottagningsanläggning att etableras på västkusten, nämligen Angel Island utanför San Francisco (Pehrson.2015:38-39).

Historiska kolonier i USA

May 14, 2016

sommarväder

När det nu pågår ett nordiskt / amerikanskt toppmöte i Washington så passar det extra bra att skriva om amerikansk historia.

Det jag tänker fokusera på är de historiska kolonierna som etablerades i USA. De första vi känner till och som kan kallas för tidiga Yankees tenderade att slå sig ner i USA och då inte som individer utan som familjära enheter bestående av vänner, grannar och i vissa sammanhang handlade det om hela byar som flyttade.

De kom att slå sig ner i bland annat östra Massachusetts, västra New York. Lite senare kom de också att bosätta sig i delar av Västra Ohio och även i det som sedan blev delstaten Michigan.

Fram kom också att växa kolonin New Neatherland som kom att kännetecknas av en global handelskultur. Det var också multietniskt, multireligiöst och materialistiskt. Idag känner vi till det här som stora delar av New York city, de norra delarna av New Jersey, västra Long Island, och den nedre delen av Hudson Valley.

En stor skillnad fanns mellan puritanerna i New England respektive de som kom att leva i New Netherlands. Detta då de i New Netherlands inte förväntade sig särskilt stort självbestämmande. I denna koloni kom de att begränsa de styrandes makt och istället fokusera på att skydda individens frihet som de trodde var en rättighet som kom ifrån deras födsel.

En annan viktig del av dessa historiska kolonier var Midlands, som kom att grundas av engelska quakers. De trodde på människors inneboende godhet och välkomnade människor från många olika nationer och religioner. De kom att slå sig ner vid Delaware Bay och kom att kännetecknas av en pluralism och organiserades runt medelklassen.

Även Irländarna kom att sätta sina spår i USA, då de lämnade det krigshärjade områden som gränsade till Nordirland, men de kom även från norra England och delar av Skottland. De kom att breda ut sig från de södra och centrala delarna av Pennsylvania och hela vägen ner till de södra delarna av Ohio, Indiana, Illinois, Arkansas, men även till delar av Missouri och Oklahoma.

Vi får heller inte glömma den historiska djupa södern som kom att kännetecknas av att vara ett slavsamhälle. Här kom de vita att dominera och det fanns tydliga tendenser till det som vi idag känner till som Apartheid och det var också mycket auktoritärt på den här tiden. Den här modellen kom att sprida sig till stora delar av South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, de västra delarna av Tennessee, sydöstra Arkansas, Texas och North Carolina.

Slutligen finns det mer spanskinfluerade kolonierna som kom att bli känt under namnet El Norte. Mycket av den här kulturen finner vi idag i södra och västra Texas, södra delarna av California, Imperial Valley, södra Arizona, New Mexico, men även i delar av Colorado (Woodard.2016:62-76).

Historia om ojämlikhet i USA

April 26, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Historia är alltid relevant för att försöka förstå vår nutid. Därför tänkte jag ta fram ett lite avskräckande exempel från USA.

På 1800-talet så spelade det stor roll hur mycket mark någon ägde om han / hon ville ställa upp i valet. Då gällde ett krav på att äga 500 tunnland och att ha tio slavar, eller att äga fastigheter till ett värde av minst 150 pund efter skulder avräknats.

Under denna tidsperiod så tjänade en genomsnittlig amerikansk arbetare 20 pund per år. För att en statlig senator skulle kunna ställa upp i valet krävdes det att han ägde egendom som värderats till minst 300 pund. För guvernörer gällde att han måste äga egendom som värderats till minst 15000 pund (Woodard.2016:53).

John Locke – Liberalismens fader

March 25, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

John Locke´s idéer kom att ta sin grund i det som vi i Europa kallar för liberalism. I USA däremot så kallas det ofta libertarianism.

John Locke som tillhör de så kallade upplysningsfilosoferna och såg individer som fria och ensamma individer som är lyckliga med sitt skapade. Genom svett och sitt eget arbete så skapade de vad vi kallar för egendomar. De påpekas också att de som jobbade hårt också var de som fick en majoritet av egendomarna.

För att försvara det här så skapade de regeringar som bands till sitt uppdrag genom ett så kallat kontrakt. Om regeringen bröt mot det sociala kontraktet så ansågs det relevant att egendomsägare kunde avsätta regeringen.

Fram växte en misstro mot den stora staten och de klassiska liberalerna såg staten som det stora problemet därför att med större stat så finns det mindre frihet för individen.

Hur kom det sig då att klassisk liberal teori inte klarade av att leverera löftet om frihet. Det visade sig bero på att frihet är inte något som är bilateralt utan istället är det triangulärt. Deltagarna var nämligen staten, folket och de som kom att bli aristokratin eller oligarkin.

Den liberala demokratin har således uppdraget att hålla dessa tre krafter i balans (Woodard.2016.13-15).

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).