Posts Tagged ‘Förändringar’

När Department of Homeland Security ändrade policy skadades nationens säkerhet!

June 3, 2017
Läser lite om vad som kan hända när Homeland Security ändrade i sin policy “Countering Violent Extremism”.
 
Philip Haney var med och grundade Department of Homeland Security (DHS) och under lång tid så fick han uppskattning för sitt arbete inom Customs and Border Protection som specialist på National Targeting Center.
 
Men, under de senare åren av Bush Administrationen och ännu mer så under Obama administrationen, så kom hans jobb som handlade om att rapportera misstänkta aktiviteter att leda till bestraffning och repressalier.
 
Han bestraffades av myndigheten som gjorde sitt yttersta för att få bort honom eftersom deras nya policy nu inte är att upprätthålla lagarna utan att fokusera på fri- och rättigheter för muslimer.
 
I boken “SEEE SOMETHING – SAY NOTHING – A Homeland Security Officer Exposes The Government´s Submission to Jihad” så fram kommer det bland annat att Philip Haney vid flera tillfällen kunde se hur fokus blev på “hands off” och att lämna muslimska ledare ifred och det gällde särskilt de med kopplingar till radikala islamister, för att tillåta dem att helt fritt resa in och ut ur USA. Han kunde även beskåda hur personer från det muslimska brödraskapet och deras frontgrupper blev inbjudna till det allra innersta korridorerna av makten i USA och där fick tillgång till hemlig information och även fick möjlighet att påverka nationen utrikes- och säkerhetspolitik (Haney & Moore.2016:1-2), 
DHS policy förändringar
Advertisements

Anpassning till förändring

January 30, 2016

MIkael 300 X 300

Clotaire Rapaille skriver i den nya boken The Global Code hur viktigt det är att vi konstant anpassar och utvecklar oss i relation till de snabba förändringar som sker.

Det är nämligen i princip omöjligt att förutse förändringar, så därför kan vi inte känna till vad vi kommer att göra under nästa årtionde eller ens nästa år. De allra flesta jobben kommer att förändras heller helt försvinna i och med dessa snabba förändringar. Därför är framtiden fullständigt öppen och okänd, vilket kräver flexibla svar gentemot vad som eventuellt kommer att ske (Rapaille.2015:65).

 

Den ekonomiska evolutionen – samhällets grund

December 19, 2015

MIkael 300 X 300

Allt bygger på den ekonomiska evolutionen!

Tänk på att vi en gång i tiden påbörjade förändringen från att vara jägare och samlare till att istället bli agrara jordbrukare. Detta för att få fram stabilare produktion av mat.

Sakta men säkert så växte det fram nya kunskaper kring hur man gör jordbruket mer effektivt, och mycket baserades då på jordägande.

Nästa gigantiska steg i utvecklingen kom år 1712 när den brittiska uppfinnaren Thomas Newcomen skapade den första kommersiella ångmaskinen.

Det här kom också att påverka hur länge vi lever, och år 1796 så var den förväntade livslängden 24 år. På hundra år gick vi sedan till en förväntad livslängd på 48 år.

Med den industriella revolutionen så uppfanns nya former av transporter och kommunikationer, och vi såg framväxten av den mekaniserade godstransporten.

Eftersom industrin kom att kräva mer avancerad och specialiserad arbetskraft, så kom det att ställa krav på utbyggnad av utbildningssystemet.

Den snabba industrialiseringen fick sakta men säkert också negativa konsekvenser i form av ökade skadliga utsläpp som slog mot olika djur och växtarter som i princip utrotades.

Hoppar vi sedan fram till 1900-talet så kom spelet att förändras radikalt och fokus hamnade istället på effektivitet och output. Människor blev helt enkelt besatta av att skapa och bygga mer effektiva sätt att producera saker och ting.

När vi kom att nå mitten av 1900-talet så kom marknaden att domineras av storföretag och institutioner som skapade en ny typ av arbetsplatser som byggde på hierarkier och utveckling inom dessa organisationer.

Sedan har utvecklingen snurrat på i snabb takt och med framväxten av ny teknologi så har arbetskraften återigen förändrats på så sätt att vi inte stannar hos samma arbetsgivare under hela vårt arbetsliv. I genomsnitt stannar personer idag hos en arbetsgivare i 4,5 år. Arbetet har blivit mer osäkert och marknaden för arbetskraft har blivit global (Hurst.2014:31-35).

Den nya ekonomin styrs av syftet

December 17, 2015

MIkael 300 X 300

I boken The Purpose Economy som skrivits av Aaron Hurst så diskuteras den nya ekonomin, som har fått namnet purpose economy. 

Det är en stor förändring som pågår, och det handlar om att finna och kultivera ett syfte.

Människor uppnår ett syfte när de växer som människor och när de etablerar meningsfulla relationer, och när de tjänar något som är större än de själva.

Stora förändringar håller på att ske i människors önskemål och prioriteringar kring tex vad vi köper, hur vi köper det, från vem vi köper det, varför vi köper det och hur mycket.

Dessutom har det kommit att bli allt vanligare med att man hjälps åt, och det kan handla om allt från cyklar till bilar, eller ett extra rum i vårt hem till någon som behöver en säng och tak över huvudet (Hurst.2014:4-19)

 

Stora förändringar inom mediasektorn

November 26, 2015

MD 400 x 400

En fråga som är viktig både för journalisterna och demokratin som helhet handlar om traditionell media klarar av att stå emot de krafter som brukar beskrivas som media shock. 

Attackerna och utmaningarna kommer från flera håll samtidigt i form av bland annat olika typer av sammanslagningar. Bland annat ser vi en framväxt av så kallad hybridmedia däribland Huffington Post, Reddit, The Daily Beast. Dessa fungerar som en hybrid som består av både tidning, blogg, tidskrift, fotoalbum, sociala medier.

En del av de stora jättarna som vi känner igenom inom tidningsbranschen från 1900-talet har antingen gått i konkurs, eller så är det nu en spillra av sitt forna jag.

Inom musikindustrin så kan vi konstatera att de har förlorat över hälften av sina intäkter sedan år 2000. Antalet biobesök nådde under år 2011 sin lägsta nivå på hela 16 år.

När Comcast tog över NBC/Universal så värderades den del av verksamheten som var NBC:s traditionella tv-nätverk till 0 dollar.

Även i Kanada så är det kris inom mediebranschen, och den största tidskriften Maclean´s visade katastrofala siffror då den minskade med hela 7,3% under perioden 2007 till 2011.

I princip alla mediebolag blöder ekonomiskt. Canadian Media Guild räknar helt kallt med att 10.00 mediejobb däribland journalister, tekniker och chefer kommer att gå förlorade under perioden 2008 till 2011 (Taras.2015:187-188).