Posts Tagged ‘extremism’

Islamister och extremism

May 25, 2017

Ibn Warraq har skrivit den nya boken the ISLAM in ISLAMIC TERRORISM – the importance of beliefs, ideas, and ideology. 

Redan i början av denna nya bok så lyfter författaren fram att de allra flesta attacker som genomförts av IS, Talibanerna, Al Qaida eller andra jihadistgrupper inte är enskilda våldshandlingar som genomförts av psykopater, sexuellt frustrerade eller fattiga muslimer.

Snarare är det tal om operationer som i lugn och ro planerats och där det finns en strategi bakom agerandet. Det är inte fattiga muslimer som ligger bakom utan det är ofta tal om muslimer som tillhör en överklass och som är välutbildade. De försöker på det här sättet skapa grunden till införandet av en islamisk stat med sharialagar som är baserat på koranen och som de anser vara guds ord, men att det även är byggt på traditioner och uttalanden av profeten Muhammed och hans lärjungar.

Mycket av det här går långt tillbaka i tiden till när en del våldsamma rörelser ville tillbaka till islams ursprung. De anser samtidigt att dagens muslimska stater inte lever upp till detta ideal. Bland annat visar forskningen inom det här ämnet att de så kallade deobandi extremists bara kan förstås baserat på den utveckling som skedde inom islam under 1700- och 1800-talet.

Bland annat så resonerar den numera pensionerade professor i Historia, Barbara Metcalf som tidigare varit verksam vid University of California at Davis att när muslimerna tryckts tillbaka och deras kultur minskat i relevans, så har de kommit att vända sig tillbaka i tiden för att söka sina traditioner och utifrån detta göra tolkningar av olika mönster och handlingar.

Även Madeline C Zilfi som är specialist på Mellanöstern och islamisk historia lyfter fram kopplingen som finns til fundamentalisterna. Hon resonerar nämligen som så att de islamiska fundamentalisterna får omfattade stöd inom det islamska samhället på grund av hur de skapat en romantisk bild av hur det var förr och att detta anses stå för vad som är rättfärdigt (Warraq.2017:17-19).

stoppa-terrorismen

 

 

Advertisements

Salafisterna i Mellan Östern

December 3, 2015

MD 400 x 400

I Mellan Östern finns väldigt många olika grupperingar inom Islam. Därför är det en konstant krutdurk i regionen.

Nu på kvällen tänkte jag ta upp en av dessa grupper nämligen Salafisterna. De är en ultrakonservativ puritansk sunnimuslims gruppering. De härleder sig själva tillbaka till de första följarna av profeten Muhammed.

Denna grupp är känd för att rigoröst följa koranen och Hadith, som består av ett antal traditioner, handlingar och uttalanden som sägs härstamma från profeten.

Salafisterna har mycket gemensamt med Wahabbiterna som är den dominerande gruppen inom Islam i Saudiarabien. Det är därför som rika saudier ofta stödjer Salafisterna i länder som Syrien.

Men inom gruppen Salafister så finns det en stor spänvidd. De är till exempel inte en disciplinerad enhet så som Muslimska Brödraskapet.

I Egypten där Salafisterna finns så har de kommit att etablera djupa rötter, och till skillnad från andra grupper så har de kommit att bli mycket fridfulla, och tidigare ointresserade av politik. Men, de har förespråkat en starkare implementering av islamisk lag. Eftersom de höll sig utanför politiken så fick de också vara ifred för tidigare Presidenten Mubarak.

Men, i Nordafrika där de har kommit att bli hårt förtryckta av tidigare regimer så är det välkända för att ta till väldigt mycket våld (Danahar.2015:13-14).