Posts Tagged ‘Ekonomi’

Bill Clinton – Presidenten som blev kapitalets man i Vita Huset

May 19, 2017

Bill Clinton var relativt ung när han tillträdde som USA:s President efter att han gått till val på att skapa tillväxt och det genom ett ambitiöst program med omfattande federala utgifter.

Men, sedan hände något. Det som hände vara att hans rådgivare tvingade honom att backa därför att presidentens plan skulle uppfattas på ett negativt sätt av aktiemarknaden och därmed bidra till ökade räntor och minskad tillväxt.

Helt plötsligt så började Clinton att istället omge sig med personer som representerade kapitalisterna. Finansministern byttes ut mot en bankir som tidigare haft ansvaret för Goldman Sachs. Rubin stannade inte kvar under hela mandatperioden eftersom han valde att lämna i samband med att Glass-Steagall act förändrades, vilket medförde att han tjänade väldigt mycket pengar på det. För att ersätta Rubin så utnämnde istället Bill Clinton en annan från finansvärlden, nämligen Lawrence Summers. Samtidigt så valde han att återigen rekrytera en annan person med starka band till den kontroversiella Ayn Rand, nämligen Alan Greenspan, som varit chef för Federal Reserve.

I december så kom sedan nästa märkliga beslut från President Clinton, när han valde att skriva under en ny lagstiftning som helt enkelt förbjuder alla former av regleringar av handel med derivat.

Dock visade sig att President Clinton var en person som lärde sig saker och ting snabbt, så han började plocka in en massa personer från Wall Street som rådgivare och många av dessa är kända som Wall Street fixers (Lofgren.2016:77-78).

President-Bill-Clinton

Advertisements

Perestrojka och Glasnost blev slutet för sovjetsystemet och Gorbatjovs fall

May 13, 2017
Glasnost och perestrojka-sovetsystemets-död
Det började med att Gorbatjov saknade allt som handlade om ekonomiska reformer och någon typ av politik gentemot de forna sovjetrepublikerna. Nästa steg blev att han började släppa på den politiska kontrollen efter råd att göra så från de mer reforminriktade.
 
Makt kom att överföras till olika regeringsorgan och sakta togs ett steg mot demokratiska val och där det påstods att all makt finns hos det sovjetiska folket.
 
Problemen började redan tidigare, nämligen den 9 april när ryska trupper mer eller mindre invaderade Georgiens huvudstad Tbilisi och tog till våld mot 10.000-tals fredliga demonstranter som krävde självständighet från Sovjetunionen. Det hela slutade i en massaker.
 
Gorbatjov var i London den dagen och återvände först på kvällen. Det visade sig först vara oklart vem som gett order om attacken i Tbilisi. Yegor Yakovlev som då var en av företrädarna för Högsta Sovjet åkte till Tbilise för att utreda vad som hänt och han drog tillslut den slutsatsen att det inte fanns någon anledning eller försvar för att använda våld.
 
Sakta men säkert blev det tydligt för folket att landet var på väg mot sitt slut och sovjetunionens upplösning. Under slutet av 1989 så blev det tydligt att det glädjerus som kom som en del av Perestrojka hade kommit att försvinna. Det var omfattande köer till allting. Först 1990 hade dessa köer kommit att mer eller mindre försvinna eftersom det inte längre fanns något att köa för då det var brist på allting.
 
Till och med media drabbades. Först var det brist på papper och sedan fick de slut på bläck eftersom de utländska företag som tidigare sålt detta till Sovjetunionen slutade att leverera eftersom de inte fick betalt.
 
Något annat som kommit att förändras var den interna attityden i landet. Fler ansåg nu att Sovjetunionen var det värsta landet i världen och som fungerade som en avskräckning vad gäller “hur man inte ska leva”. De som stödde det här sättet att se på saken hade ökat från 7% till 56% (Ostrovsky.2015:92-100).

USA halkar efter inom forskning & utveckling

March 27, 2017

Forskning och utveckling har alltid varit ett viktigt område om ett land ska ligga i framkanten. Går vi tillbaka i historien så kan vi se det tydligt. Titta bara på tiden efter 2:a världskriget då de länder som inte drogs in i kriget och som inte var sönderbombat stod väl rustade. Även USA låg relativt långt fram inom området forskning och utveckling. I USA skapades institutioner som National Science Foundation (NSF), National Institute of Health (NIH) och andra offentligt finansierade institutioner som både erbjöd utbildning och annan upplärning inom vetenskapliga områden och det var positivt för just ingenjörerna. Samtidigt kom det att ske en hel del finansiering av forskning via privata initiativ vilket påverkade akademin.

Hoppar vi nu framåt i tiden så kan vi konstatera att utvecklingen ser helt annorlunda ut och att finansieringen av forskning och utveckling har kommit att falla dramatiskt. Från mitten av 1960-talet fram till slutet av 1990-talet så har finansieringen minskat från 2% till ungefär 0,7% av BNP i USA.

Räknar vi sedan med inflationen, vilket man bör göra så ligger siffran för finansiering av forskning och utveckling i USA för perioden 1987 till 2008 på ungefär 0,3% av BNP.

Ett framtidsperspektiv visar i dagsläget på att finansieringen av forskning och utveckling i USA förväntas att ligga på den lägsta nivån någonsin år 2021, då nivån beräknas ligga på ungefär 0,4% av BNP (Hacker & Pierson.2016:39-40).

Forskning och utveckling

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

Dyrt med barnpassning i USA

August 14, 2016

Barnpassning

I ett så pass utvecklat land som USA så är det extremt dyrt med barnpassning. Vid ett vanligt day-care center så kostar det mellan 4800 dollar till över 23000 dollar per år. I hela 20 delstater så ligger priser på över 10000 dollar per år.

Därför är det ofta som så att många familjer väljer den lösningen att mamman stannar hemma på heltid och lämnar arbetskraften. Hela en tredjedel av de mammor som har barn under 18 år har kommit att bli så kallade stay-at-home mothers, vilket är den högsta nivån på 20 år enligt statistik från 2012 från Pew Research Center (Partanen.2016:98-99).

 

Att tänka om framtiden!

April 16, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Enligt Magnus Lindkvist som skrivit boken The Future Book så visar olika studier på att personer som tänker mer på framtiden, att dessa personer är mer optimistiska, fattar bättre beslut angående mat och kosthållning, hålla sig i form och de har ofta det bättre ställt ekonomiskt (Lindkvist.2016:13).

 

Att växa snabbt är inte alltid bäst

February 5, 2016

MIkael 300 X 300

Att vara så låst vid och extremt upptagen av behovet att växa snabbt är något som vi känner igen från många av de affärer som genomförts med direkta kopplingar till Internet.

Ett exempel på detta var när America Online köpte Time Warner år 2000 för 164 miljarder dollar, vilket visade sig vara en katastrof.

Ett annat exempel på ett rejält misslyckande var när riskkapitalister investerade 1,2 miljarder dollar i Webvan som var en livsmedelsbutik på nätet. Företaget lanserades år 1997. De kom inte att överleva längre än till 10 juli 2001, då de ansökte om konkursskydd, en så kallad kapitel 11 konkurs (Keen.2015:45-46).