Posts Tagged ‘debatt’

Allt måste kunna diskuteras

June 24, 2017

I en värld där handeln och till viss del människor har fri rörelse så måste allt kunna diskuteras, granskas och vara tillgängligt. Tabun är något vi måste komma bort ifrån för att kunna skapa ökad förståelse och därmed bidra med nya kunskaper.

Samtidigt handlar det också om att värna yttrandefriheten mot de som vill inskränka den.

frihet

 

Advertisements

Två perspektiv på USA och amerikansk utrikespolitik

March 28, 2017

USA är något som antingen älskas eller hatas i svensk debatt. Det är inte alltid som nyanserna är klara utan vi behöver ibland vara rätt så insatta för att förstå varför någon säger som han eller hon gör när USA kommer på tal och då speciellt amerikansk utrikespolitik.

I den svenska politiska debatten kring USA och amerikansk utrikespolitik kan vi urskilja två helt olika synsätt och resonemang, nämligen:

  1. Å ena sidan framhålls det att den politik som förs av en specifik administration egentligen är en anomali i relation till den riktiga amerikanska politiken. Vanligt här är att all kritik som framförs avfärdas och här används ofta begreppet eller uttrycket anti-amerikanism.
  2. Amerikansk politik och då särskilt utrikespolitiken målas upp som om den vore imperialistisk och att den står för vad de här i Sverige ibland kallar för hyckleri. Ofta leder det fram till en situation där allt som USA  gör, men även deras utrikespolitik fördöms rakt upp och ner.

Hur förhåller det sig då i verkligheten kan man undra. Den formella politiken i USA består enligt Karlsson (2014) dels av argument och uttalanden från administrationen i Vita Huset och de policyföreträdare som finns runt dem. Sedan finns det också den konkreta politik som förs beroende på vilka utmaningar som USA och den amerikanska administrationen står inför (Karlsson.2014:16-19).

Amerikansk politik

Att våga tala öppet om invandringen / migrationen i Sverige

February 19, 2017

Fakta och forskningsresultat är viktigt istället för att sprida massa konstigheter som kvällstidningarna står bakom.

I den nya boken HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall så finns det ett kapitel med titeln “Svensk migration – då, nu och i framtiden” som skrivits av Patrik Magnusson, Pol.Mag.

I sitt tankeväckande kapitel så lyfts det bland annat fram följande relevanta fakta.

Statistik från SCB (2015) visar på att under år 2015 så bodde 1,68 miljoner utlandsfödda i Sverige. 15% från Norden, 29% från övriga Europa, 33% från Mellanöstern och Nordafrika, och 23% kom från resten av världen (Magnusson.2016:39).

Magnusson (2016) lyfter också fram skillnaden mellan hur media belyst det här med flyktinginvandringen och där jämfört hur andra länder gjort och sedan ställt det mot hur svensk press agerar.

Han påpekar då att svensk press har haft tendenser till att sopa saker och ting under mattan och att det också förekommer en form av “operation skönmålning” därför att många journalister i Sverige har en så tydlig vänsteragenda.

Dessutom passar Magnusson (2015) på att ta upp det här med åsiktskorridoren och vad som händer där. Alla är trygga så länge de håller sig inom det som anses vara politiskt korrekt. Gör man det däremot inte så anses du lovligt byte vad gäller olika former av personangrepp, svartmålning och i värsta fall total svartlistning, men även att det finns risk att du blir utsatt för våld (Magnusson.2016:45-46).

migration