Posts Tagged ‘arbetslöshet’

Befolkningstillväxt som problem

August 29, 2016
Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.
 
På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden.
 
För de flesta länderna så innebar tiden för 2000-talet en stark befolkningstillväxt men det medförde inte ett ekonomiskt mirakel.
 
I början av 2010 så var det många arabländer som kom att lida av hög ungdomsarbetslöshet. Siffrorna som flera av dessa länder rapporterade in låg på en bit över 30%, vilket var fallet med bland annat Saudiarabien, Egypten och Tunisien enligt Ruchir Sharma som skrivit den nya boken “The Rise and fall of nations – Forces of change in the post-crisis world” (Sharma.2016:31). 
Advertisements