Archive for the ‘We the people’ Category

Den amerikanska konstitutionen

August 23, 2016

Amerikanska konstitutionen

Tänk att när den amerikanska konstitutionen väl var på plats en gång i tiden så medförde den att två olika visioner kring frihet kom att stå mot varandra.

Den ena visionen byggde på libertarianska principer om en fullständigt fri marknadsekonomi och individens frihet.

Den andra visionen byggde på en form av statsbyggnad och guidad utveckling av ett samhälle med målet att en dag så som förebild runt om i världen (Woodard.2016:97).

 

Advertisements