Archive for the ‘Världen’ Category

Fokus på världen

June 11, 2017

Världen har på olika sätt varit mitt stora intresse under mycket lång tid. Det har kommit sig naturligt att jag därför läser och tar reda på mycket saker.

För att fler ska få del av detta så har jag nu också skapat en renodlad blogg där detta blir tillgängligt för många fler och det helt utan kostnad.

Jag hoppas så klart att många av er vill gå in där och följa mig den vägen och prenumerera så ni får kommande inlägg så fort jag publicerar något nytt material.

Eftersom jag märker att mainstream media inte går på djupet alla gånger så väljer jag att lyfta fram sådant som de sällan eller aldrig talar om. Detta för att erbjuda mina läsare djupare kunskaper och därmed ökad förståelse för saker som sker i olika länder.

Det är enligt mig helt centralt att inte föra folket bakom ljuset eftersom folket har rätt att veta hur saker och ting ligger till. Den politiska korrektheten får inte bli som en våt filt som medför att vissa saker döljs för allmänheten eftersom det inte gynnar den politiska och ekonomiska eliten att det här kommer fram.

kunskap-ar-makt

Advertisements

Chad – Afrikas femte största land

September 16, 2016

karta-chad

Chad kom att bli självständigt från Ekvatorial Afrika år 1960 efter att det tidigare varit en fransk koloni.

Landet har kommit att härjas av ett antal inbördeskrig, etniska motsättningar och sporadiska rebelluppror. Konflikterna har sin grund i motsättningarna mellan araber och muslimer i de norra delarna av landet.

En viktig aktör som påverkat utvecklingen är Chadian National Liberation Front (Frolinat) som hade stöd av muslimerna och som var emot många av de policyförslag som kom från landets kristna president Francis (N´Garta) Tombalbaye.

1973 så hjälpte franska trupper till att hålla tillbaka den revolt som sats igång, men Frolinat fortsatte envist med sina gerillaoperationer och hade då militärt stöd från Libyen, vilket fortsatte under hela 1970- och 1980-talet.

År 1975 mördades presidenten av en annan person från de kristna, nämligen Felix Malloum. År 1979 så tog Goukouni Oueddei makten i Chad. Men Frolinat gav sig inte utan kaoset fortsatte, så 1982 avsattes Oueddei av den tidigare premiärministern Hissene Habré.

Oron i Chad kom att fortsätta och 1990 så  blev Habré avsatt i samband med en statskupp under ledning av Idriss Deby, som representerade muslimerna i den norra delen av landet.

Tidigare har det funnits en fredsbevarande styrka från FN i Chad, men den lämnade landet år 2010 efter att Deby förklarat att han  nu kan skydda landets medborgare däribland de som lever nära gränsen till Sudan (Andrews.2015:97-98).

Växande länder har ökat utflöde

September 9, 2016

kina

Snabbväxande länder som Kina och Ryssland har problem med utflöde istället för inflöde av människor.

I början av 2000-talet så var det hela 90.000 uppfinnare som valde att lämna Kina och Indien för i första hand USA.

Under perioden 2011-2015 så hade Ryssland en positiv nettomigration, det vill säga inkommande människor. Detta berodde på inflöde från de tidigare sovjetrepublikerna.

Men, många egna talanger har de haft svårt att behålla. Bara under 2013 så var det 180.000 ryssar som valde att lämna Ryssland. De som lämnade Ryssland var i första hand entreprenörer, författare, forskare, men även barn till de som hade råd att skicka sina närmaste till utbildningar utomlands.

Tittar vi på Kina så var det under perioden 2000-2014 hela 90.000 miljonärer som lämnade Kina (Sharma.2016:52-53).

Befolkningstillväxt som problem

August 29, 2016
Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.
 
På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden.
 
För de flesta länderna så innebar tiden för 2000-talet en stark befolkningstillväxt men det medförde inte ett ekonomiskt mirakel.
 
I början av 2010 så var det många arabländer som kom att lida av hög ungdomsarbetslöshet. Siffrorna som flera av dessa länder rapporterade in låg på en bit över 30%, vilket var fallet med bland annat Saudiarabien, Egypten och Tunisien enligt Ruchir Sharma som skrivit den nya boken “The Rise and fall of nations – Forces of change in the post-crisis world” (Sharma.2016:31). 

Demografiska förändringar

August 25, 2016

Demografi

Mycket har sagts om befolkningstillväxten och att det skulle utgöra ett stort hot.

Forskningen, men även hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg sedan 1960-talet. Det här medför att fler lever längre och den genomsnittliga livslängden runt om i världen har ökat från 50 år 1960 till att idag vara 69 år.

Tittar vi globalt så sker den största befolkningstillväxten bland de som är 50 år eller äldre. Den del av befolkningen som växer snabbast är åldersgruppen 80+.

Samtidigt ser vi att den åldersgrupp som driver på den ekonomiska tillväxten, nämligen de i arbetsför ålder har kommit att minska. Denna minskning kan vi idag konstatera i bland annat Japan, Italien och Tyskland.

Även i många av utvecklingsländerna, men även i Kina och Indien så sker denna stora förändring.

Den globala befolkningstillväxten beräknas fortsätta minska under kommande årtionden. Denna befolkningsminskning sänder chockvågor genom flera samhällen och länder, vilket påverkar relationerna mellan olika generationer, kön, nationaliteter, men det påverkar även tävlingen mellan människan och maskinerna.

Den minskade befolkningstillväxten kommer att innebära mindre press på produktionen av bland annat mat. Bland annat så kommer inte jordbruket att behöva öka produktionen så som det tidigare påståtts (Sharma.2016:26-27).

 

Georgien och Sydossetien

August 16, 2016

Sydossetien

Vår värld är en mycket komplicerad plats och det har vi märkt tydligt efter Sovjetunionens fall.

Ett exempel är problematiken i Kaukasus där Sydossetien som tidigare varit ett autonomt område inom Georgien beslutade sig för att förklara sig självständiga från Georgien.

Ett kortare krig kom att inträffa under perioden 1991-1992 och där Ryssland kom att förhandla fram ett vapenstillestånd som kom att inkludera att de stationerades ut fredsbevarande soldater i Georgien, Ryssland och Sydossetien.

År 2004 valdes Mikhail Saakashvili till president i Georgien med målet att återföra Sydossetien till Georgien.

Nästa steg i utvecklingen kom år 2006 då en majoritet av befolkningen i Sydossetien röstade för självständighet från Georgien. Under sommaren 2008 så kom viss skottväxling att ske mellan styrkor från Georgien och Sydossetien. Den 7 augusti så kom georgisk militär att ta sig in i Sydossetiens huvudstad Tskhinvali med hänvisning till att de svarar på bombardemang från Sydossetien.

Nu kom Ryssland att agera nästan omgående genom att skicka in bland annat stridsvagnar i Sydossetiens huvudstad och de påbörjade också flygattacker mot Georgien, och de närmade sig sakta men säkert Georgiens huvudstad Tbilisi. Två och en halv vecka efter konflikten så kom Ryssland att erkänna ett självständigt Sydossetien (Segal.2016:66-67).

 

Individuals, states and the Cold War

July 19, 2016

Cold war Berlin wall

According to the new book The Hacked World Order – How Nations Fight, Trade, Maneuver, And Manipulate In The Digital Age, written by Adam Segal we where all impacted by the cold war. It was not only the threats of nuclear war but also the struggle between individuals and states on both sides which resulted in new relationships. The final result was that both sides of this long and cold conflict created powerful bureaucracies because they wanted to competed with each other (Segal.2016:15).

 

Den väpnade konflikten i Angola

July 9, 2016
Angola Natur
Angola blev självständigt från Portugal år 1975 efter en väpnad kamp som hade pågått i 14 år. De parter som var inblande i konflikten var bland annat Movimento Popular De Libertaco de Angola (MPLA), the National Front for the Liberation of Angola (FNLA) och the National Union for the total independence of Angola (UNITA).
 
Självständigheten följdes av ett 27 år långt inbördeskrig. Det som fungerade som drivkraft bakom detta inbördeskrig var de så kallade “blood diamonds”. Här stod konflikten mellan MPLA som hade stöd av Sovjetunionen och Kuba och på andra sidan i konflikten fanns UNITA so mhade stöd av USA, Sydafrika och Zaire.
 
Inbördeskriget tog slut år 2002. Detta inbördeskrig kostade sammanlagt 1,5 miljoner människor livet och 4 miljoner människor drevs på flykt.
 
Men, lugnt har det inte kommit att bli och först år 2006 ingicks en vapenvila mellan regeringen i Angola och gerillan FLEC. Tyvärr har många grupper i provinsen Kabina vägrad finna sig i det här och fortsatt sin kamp (Andrews.2015:91-93).

Hur kan vi förstå världens konflikter?

February 19, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Det finns ett resonemang som stämmer rätt så väl in och som fortfarande går att tillämpa för att förstå olika skeenden. Här talar jag om generalen Carl Von Clausewitz. Han har förklarat det som så att krig handlar om att visa sin makt för att få sin motståndare att göra det man önskar.

Beviset för detta ser vi lite överallt i världen. Titta bara på USA:s invasion av Irak och Afghanistan. Vi kan även se det i samband med Rysslands krig mot Georgien, men även när Frankrike och Storbritannien hjälptes åt att fälla regimen i Libyen, som sedan slog över i anarki.

Andra krig och våldsamma konflikter har inte visat spår av samma blodighet, men är att anse som lika farliga för bland annat stabiliteten. Hit hör till exempel den ständigt pågående konflikten mellan Indien och Pakistan över Kashmir, trots att en form av stilleståndslinje drogs upp redan år 1972.

I Östra Asien pågår fortfarande konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea, dock är det inte något krig i dagsläget. Men de har formellt inte undertecknat något fredsavtal för att få ett officiellt slut på kriget som påbörjades år 1950.

I Stilla Havet finns också oroshärdar däribland regelbundna dispyter mellan bland annat Kina, Taiwan, Japan, Filippinerna, Malaysia, Vietnam och Brunei (Andrews.2015:1)

Individer och olika kulturer

January 23, 2016

MIkael 300 X 300

Begreppet Third Culture Kid har kommit att användas för att beskriva barn som tillhör det som ibland kallas för en global tribe.

Det handlar ofta om att föräldrar som har sin grund i en kultur och som nu lever i en annan kultur. Barnen föds i en tredje kultur. Det är inte ovanligt att föräldrarna fortsätter att flytta runt så att barnen nu får uppleva en fjärde kultur.

Vilka handlar det här om egentligen?

Ofta är det föräldrar som jobbar inom den amerikanska militären och som i omgångar är utstationerade i olika länder. Barnen till dessa brukar ibland kallas för military brats. 

Denna grupp av individer är ett bra exempel på  personer från denna globala tribe, det handlar då inte om pengar. Istället handlar det om deras förmåga att anpassa sig till ett liv där ständiga flyttningar ingår och där de då får uppleva olika kulturer.

Third Culture Individuals tillbringar i genomsnitt 7 år utomlands under sin uppväxt. Många gånger innebär det här att de får en möjlighet att expandera sin världsbild vilket innebär att de kan se på och utvärdera sina erfarenheter på fler än ett sätt. Dessutom visar forskningsresultat på att de ofta är mer toleranta, mer öppna och flexibla än de individer som är monokulturella (Rapaille.2015:42).