Archive for the ‘USA’ Category

President Bush´s legal advisors

May 17, 2017

Good evening!

If we want to understand anything of the things that happened after 9/11 – 2001, we have to take a closer look at President Bush´s advisors and how they reacted.

Bush´s legal team went more or less into overdriver. One person who we have to take a closer look at is David Addington. He is a lawyer and specialist in national security law. Together with Vice President Dick Cheney he started a discussion about how far the Administration could go when it comes to extending the  president´s war powers.

He was joined by other advisors with very conservative views, among them John Yoo and Timothy Flanigan. What we have to underatand is that both John Yoo and Timothy Flanigan believed in reestablishing the very conservative interpretation of the U.S. Constitution. According to this kind of interpretation, the U.S. President can more or less wage war  unilaterally.

David Addington happened to believe that the U.S. President as commander in chief can disregard earlier known legal boundaries if national security demands it.

Even vice president Dick Cheney took a very conservative standpoint and argued that the detainees will get the treatment that we as conservatives believe that they deserve. What they really want to do is to remove all the rights that normal prisoners have. In this case the argued that the unlawful combatants don´t deserve to be treated like normal prisoners of war. Instead the Bush administration created a new paradigm and designated the captured combatants from Afghanistan “illegal enemy combatants”.

This created a completely new climate and other countries protested against this designation, because it is a violation of the Geneva Conventions (Mayer.2009:46-56).

Bush and his advisors

Advertisements

Så minskades spädbarnsdödligheten i USA

May 5, 2017

mjölk

Forskningen visar samtidigt på att den förväntade livslängden har ökat med hela 16 år.

Färre barn dör av sjukdomar relaterade till olika infektioner. Samtidigt visar statistik från början av 1900-talet att då var det mycket ovanligt att barn dog av det som idag är betydligt vanligare nämligen Cancer, njursjukdomar, att de föds med väldigt låg vikt osv.

Vad har då amerikanska regeringar gjort genom årtiondena för att minska barnadödligheten?

Det som skett är att de kommit att städa upp vattendrag och även göra mjölken säkrare. Bland annat har lagstiftningar drivits igenom som gör det obligatoriskt för bönder, distributörer och privata aktörer att förändra sitt beteende och agera så man inte orsakar skador på bland annat vattnet. Dessutom började man med att pastörisera mjölken under 1900-talet.

Sedan början av 1920-talet så erbjuds det i alla större städer att kunna köpa mjölk som är säker och därmed har barnadödligheten minskat dramatiskt (Hacker & Pierson.2016:49-50).

Två perspektiv på USA och amerikansk utrikespolitik

March 28, 2017

USA är något som antingen älskas eller hatas i svensk debatt. Det är inte alltid som nyanserna är klara utan vi behöver ibland vara rätt så insatta för att förstå varför någon säger som han eller hon gör när USA kommer på tal och då speciellt amerikansk utrikespolitik.

I den svenska politiska debatten kring USA och amerikansk utrikespolitik kan vi urskilja två helt olika synsätt och resonemang, nämligen:

  1. Å ena sidan framhålls det att den politik som förs av en specifik administration egentligen är en anomali i relation till den riktiga amerikanska politiken. Vanligt här är att all kritik som framförs avfärdas och här används ofta begreppet eller uttrycket anti-amerikanism.
  2. Amerikansk politik och då särskilt utrikespolitiken målas upp som om den vore imperialistisk och att den står för vad de här i Sverige ibland kallar för hyckleri. Ofta leder det fram till en situation där allt som USA  gör, men även deras utrikespolitik fördöms rakt upp och ner.

Hur förhåller det sig då i verkligheten kan man undra. Den formella politiken i USA består enligt Karlsson (2014) dels av argument och uttalanden från administrationen i Vita Huset och de policyföreträdare som finns runt dem. Sedan finns det också den konkreta politik som förs beroende på vilka utmaningar som USA och den amerikanska administrationen står inför (Karlsson.2014:16-19).

Amerikansk politik

USA halkar efter inom forskning & utveckling

March 27, 2017

Forskning och utveckling har alltid varit ett viktigt område om ett land ska ligga i framkanten. Går vi tillbaka i historien så kan vi se det tydligt. Titta bara på tiden efter 2:a världskriget då de länder som inte drogs in i kriget och som inte var sönderbombat stod väl rustade. Även USA låg relativt långt fram inom området forskning och utveckling. I USA skapades institutioner som National Science Foundation (NSF), National Institute of Health (NIH) och andra offentligt finansierade institutioner som både erbjöd utbildning och annan upplärning inom vetenskapliga områden och det var positivt för just ingenjörerna. Samtidigt kom det att ske en hel del finansiering av forskning via privata initiativ vilket påverkade akademin.

Hoppar vi nu framåt i tiden så kan vi konstatera att utvecklingen ser helt annorlunda ut och att finansieringen av forskning och utveckling har kommit att falla dramatiskt. Från mitten av 1960-talet fram till slutet av 1990-talet så har finansieringen minskat från 2% till ungefär 0,7% av BNP i USA.

Räknar vi sedan med inflationen, vilket man bör göra så ligger siffran för finansiering av forskning och utveckling i USA för perioden 1987 till 2008 på ungefär 0,3% av BNP.

Ett framtidsperspektiv visar i dagsläget på att finansieringen av forskning och utveckling i USA förväntas att ligga på den lägsta nivån någonsin år 2021, då nivån beräknas ligga på ungefär 0,4% av BNP (Hacker & Pierson.2016:39-40).

Forskning och utveckling

Ojämlikheten tydlig i USA

March 20, 2017

Jämlikhet och ojämlikhet är viktigt att våga belysa eftersom det säger väldigt mycket om hur länder och samhällen fungerar.
Just USA är lite extra intressant eftersom de ofta blåser upp sig själva som ett föredöme och ett land som alla vill till.

Men, när vi börjar titta lite närmare så hittar vi rätt så tydliga fakta vad gäller människors tillgångar och då räknar vi in bland annat hus/fastigheter, aktier och andra ekonomiska tillgångar. DÅ visar det sig att den genomsnittliga amerikanen har tillgångar på strax över 300.000 dollar, vilket är fjärde högst i världen.
Bara Schweiz, Australien och Norge ligger före i rankingen.

Men, går vi nu ner på individnivå så visar det sig att den typiska amerikanen bara har tillgångar på ungefär 45.000 dollar, vilket placerar USA först på 19:e plats i världen. Bara Israel, Spanien och Taiwan ligger efter USA i rankingen. Samtidigt visar det sig att den rikaste 1% äger mer än en tredjedel av landets rikedomar (Hacker & Pierson.2016:36-37).

ekonomisk ojämlikhet

Högre dödstal i USA än i jämförbara länder

March 18, 2017

Redan år 2013 så presenterade National Academy of Sciences en omfattande rapport där de jämförde amerikanernas hälsa med personer i liknande länder. Resultaten var mycket dystra då forskarna bakom rapporten visade på att amerikaner ofta har kortare livslängd, drabbas oftare av skador och sjukdomar än andra personer från höginkomstländer (Hacker & Pierson.2016:30).

I en banbrytande studie från år 2015 som genomförts vid Princeton University där de gått på djupet vad gäller dödstalen så har forskarna upptäckt att det är stora skillnader mellan USA och jämförbara länder. De har tittat närmare på vita i åldersgruppen 45-54 år och det visar sig att i USA har de högre dödstal under 2013 än vad som var fallet år 1999. Samtidigt visade sig att bland jämförbara ländera så kom dödstalen att minska dramatiskt för samma åldersgrupp.

Väger man sedan in utbildningsnivå så visar det sig att vita med gymnasieutbildning eller mindre så var trenden katastrofal. Dödstalet har stigit från 601 per 100.000 år 1999 till 736 per 100.000 år 2013. Jämför vi detta med Kanada så var siffrorna där 300 per 100.000 år 1999 och hade minskat till 249 per 100.000 år 2011.

För de som har gått på college men som inte tagit ut en examen så var det inte någon större skillnad jämfört med de som bara har en gymnasieutbildning, samtidigt som motsvarande grupp såg dramatiskt minskande dödstal runt om i västvärlden.

Bland de som däremot har en examen från college så har dödstalen kommit att minska dramatiskt i USA.

Under år 2013 så visade sig att vita vuxna med i åldersgruppen 45 – 54 med gymnasieutbildning eller lägre så hade de 4 gånger så hög risk att dö jämfört med de som har en collegeutbildning och examen (Hacker & Pierson.2016:30-31).

högre dödstal i USA

Två generationer Romney – men så olika politiskt

March 16, 2017

Idag tänkte jag ta fram ett bra exempel för att visa på hur stora skillnaderna verkligen kan vara inom ett parti, nämligen republikanerna.
Det jag talar om är far och son Romney.

George Romney (far)

George kom från den privata sektorn och kom på den vägen att föra in ett businessperspektiv då han tidigare hade jobbat inom American Motors Corporation. Han kom att markera ett tydligt avstånd från det som kallas för “rugged individualism” som ofta är vanligt inom de mer konservativa kretsarna i USA. Under sin tid på AMC så kom han till och med att lämna tillbaka en bonus som han upplevde var överdriven. Ekonomisk utveckling och framgång var enligt George inte en individuell produkt utan något som kom att genereras genom förhandlingar och kompromisser bland aktieägarna. När George tog steget in i politiken så kom han att tillhöra vad vi kan kalla för en mittenfåra även om han höll fast vid privata initiativ och en decentraliserad regering. Till skillnad från högerflanken inom de konservativa republikanerna så utgick George från att staten har en viktig roll att spela för att säkerställa ekonomiska framsteg för alla människor.

George kom att bli valt till Guvernör i delstaten Michigan år 1962 och kom då att bryta med traditionerna i sitt parti då han istället sökte lösningar över partigränsen för att bland annat höja minimilönen, få till en inkomstskatt och fördubbla delstatens investeringar i utbildning, samtidigt som han stod bakom ett generöst program för fattiga och arbetslösa.

Mitt Romney (son)

Mitt kom att representera en gruppering inom republikanerna som mer påminner om nyliberaler då han bland annat förespråkade mer eller mindre fri företagsamhet utan några hinder eller skatter. Han kom att ta mer intryck av Barry Goldwater än av sin far. Goldwater var ju en känd libertarian som stod för en ekonomisk filosofi baserad på skattesänkningar, avregleringar och en omfattande fientlighet gentemot den federala makten och organiserade arbetare. Trots att Mitt Romney rörde sig högerut inom republikanerna så kom han inte att hänga med i tempot då partiet kom att röra sig ännu snabbare och ännu längre ut på högerkanten (Hacker & Pierson.2016:15-18).

Far och son Romney

Högern och anti-government

March 15, 2017

Under en mycket lång tid så har det funnits en tydlig konflikt mellan höger och vänster i synen på staten och statens uppgifter. De som är mer åt vänsterhållet har ofta förespråkat att det behövs en big government som har fler uppgifter eftersom de anser att marknaden kan inte och brukar inte ta ansvar.

Högern däremot har varit mer kritiska gentemot staten och vilka uppgifter staten ska ha. Ännu tydligare blir det om man går längre ut på högerkanten till de ultrakonservativa i USA. Där finns det nästan ett hat mot staten och de propagerar staändigt för small government och mer marknad. Även konservativa talkshow hosts har kommit att angripa staten titt som tätt.

Det som är synnligeren intressant är att de ultrakonservativa anser att allt gick fel redan på 1930-talet. Bland annat har de försökt lura i folk en nästan mytisk vision om att de som skapade konstitutionen, nämligen the founding fathers stod för en marknadsfundamentalism med fullständigt fri marknad och att de förespråkade en så kallad laissez-faire ekonomi (nyliberalism).

En person som de ultrakonservativa har kommit att angripa väldigt hårt är Woodrow Wilson, som kom att bli USA:s president år 1912. Woodrow Wilson kom nämligen att öppet visa sitt stöd för en starkare och mer omfattande exekutive bransch med en omfattande makt att lagstifta och reglera den nationella / federala ekonomin. Wilson var av den åsikten att det var naturligt för den amerikanska evolutionen att man stärker centralmakten.

Det finns lite olika perspektiv på det här med staten och den amerikanska regeringen. Till exempl så kom George Will att resonera som så att James Madison och de andra som ingick i the founding fathers inte åkte till Philadelphia år 1787 för att skapa en effektiv regering / byråkrati. Vad de i själv verket ville var att ha en säker regering som fylldes genom blockeringsfunktioner, nämligen tre olika branches och två branches vad gäller lagstiftandet där det fanns veto, möjligheter att köra över veto, supermajoriteter och viss rättslig granskning (Hacker & Pierson (2016:9-11).

anti-government

Inga fler backroom deals

March 4, 2017

guantanamo-bay

Något som alltid förekommit i amerikansk politik i samband med presidentvalskampanjer är olika former av backroom deals. En som kommit att bli riktigt bra på sådant är Chris Christie från republikanerna.

Vad har då dessa backroom deals kommit att handla om? Det har bland annat handlat om att stoppa facket och arbetskrafts inflytande, men även att ge olika kontrakt till specifikt utvalda aktörer inom transportbranschen.

Detta är något som det nu är tänkt att det ska bli stopp på. Åtminstone är det så som retoriken har låtit ifrån Donald Trump. Som det nu verkar så finns det inga okända finansiärer inblandade, vilket tidigare varit mycket vanligt.

Vad som framkommit hittills så är den största finansiären bakom kampanjen Donald Trump själv som har lånat ut 1,8 miljoner dollar till kampanjen för att bli vald till president. Samtidigt har han lyckats samla in 100.000 dollar (Taibbi.2016:35).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure