Archive for the ‘Tyskland’ Category

Liberalerna i Tyskland

September 25, 2016

Liberalerna i Tyskland har bytt namn många gånger genom åren. De allra första liberalerna kallade sig för progressiva. Efter ett tag kom de att splittras i två olika grupper, nämligen de högerinriktade nationalliberalerna och de vänsterinriktade Frisinnade eller de oberoende.

Den sistnämnda kom också att splittras med åren och blev de den oberoende unionen respektive oberoende folkets parti.

Detta var alldeles i början av 1900-talet, innan de 1910 återigen blev de progressiva.

Nästa förändring inträffade efter Weimar republiken år 1918 då nationalliberalerna bytte namn till Tyska folkpartiet. Vänsterliberalerna blev då Tyska demokratiska partiet.

Slutligen så förvandlades liberalerna till fria demokrater efter 1949 (Fawcett.2014:8).

Advertisements