Archive for the ‘Trosuppfattning’ Category

Judar, kristna och muslimer – skillnader i trosuppfattning

December 5, 2015

Mikael

I den nya boken The New Middle East – The World After The Arab Spring så påpekas det att judar, kristna och muslimer alla tror på samma gud.

Det som skiljer dem åt handlar om vilken profet som de tror bar slutversionen av profetens budskap till mänskligheten.

Judarna utgår från den hebreiska bibeln som benämns första testamentet och som innehöll nyckeltexter om det moraliska livet för den judiska befolkningen.

De accepterar inte jesus som en profet och erkänner därför inte andra testamentet som är den kristna bibeln.

Muslimerna däremot baserar sig på den heliga boken, som även är mer känd som koranen som de anser innehåller slutversionen av guds meddelande till mänskligheten. De erkänner dock Adam, Noah, Abraham, Moses, Solomon och Jesus som profeter. Men, de anser att Muhammed som föddes för 1500 år sedan i Mecca, i det som numera är Saudiarabien som att vara den slutliga profeten och därför är den viktigaste av dessa profeter (Danahar.2015:15).

 

 

Advertisements