Archive for the ‘Tidningar’ Category

Tidningarna är i kris

November 27, 2015

MD 400 x 400

Tidningar runt om i USA och Kanada är i djup kris enligt forskare som undersökt saken närmare.

Tidningarnas intäkter i Kanada har sjunkit rejält från 5,7 miljarder dollar år 2000 till 4,1 miljarder dollar år 2012.

De stora amerikanska dagstidningarna  Chicago Tribune, Los Angeles Times och Philadelphia Inquirer som innan uppfattades som nästan heliga och något som alla behövde har i princip fått ansöka om att gå i konkurs.

Philadelphia Inquirer såldes slutligen under 2012 för ett pris som var 10% lägre än när tidningen såldes år 2006.

Andra tidningar, däribland Seattle Post Intelligencer har helt gett upp att ha en tryckt tidning och finns numera bara online.

New York Times som är en av de mest lästa tidningarna, med nästan 30 miljoner digitala läsare hamnade i en så stor ekonomisk knipa att de behövde 250 miljoner dollar från sin ägare, den mexikanska miljardären Carlos Slim för att hålla sig flytande.

Det mest kända exemplet i Kanada vad gäller att drabbas av denna tidningskris är ComWest Global som återuppstått som Postmedia. Men, de är fortfarande mycket tyngda av skulder på 450 miljoner dollar från år 2012.

Även andra tidningar har det mycket tufft, till exempel den största tidningen i Toronto, nämligen Toronto Star. Cirkulationen har dykt med 41% mellan 2007 och 2011.

Andelen betalda prenumerationer har också minskat i Kanada, och 2012 så hade det minskat med hela 27% per hushåll.

En studie som genomfördes under 2011 av The Canadian Media Research Consortium visar på att hela 80% av de intervjuade svarade att de inte kan tänka sig att betala för nyheter, medan 4% svarade att de kan tänka sig att betala för nyheter. Andelen som inte kunde bestämma sig i denna fråga var 15% (Taras.2015:191-194).

Advertisements