Archive for the ‘Television’ Category

TV-tittande i Kanada

December 1, 2015

MD 400 x 400

Televisionen är fortfarande mycket viktig som aktör i Kanada. Kanadensarna har en tendens att fastna framför televisionen, och i genomsnitt så tittar de på tv 28.2 timmar varje vecka enligt en undersökning från år 2012.

Slår vi ut det här på längre sikt så motsvarar det 50 timmar framför televisionen varje år och 10 år under en hel livstid.

Under år 2012 så visade det sig att de i åldersgruppen 18-34 år tittar på televisionen hela 23 timmar i veckan.

Går vi nu över till södra grannen USA, så visar en studie från Pew Research Center´s project for excellence in journalism, så visade det sig att de flesta som följde presidentvalet år 2012 gjorde det via kabel-tv eller via de lokala tv-nyheterna.

De sociala medierna som blir allt populärare hade dock inte hängt med utan låg långt efter televisionen vad gäller nyhetsförmedlingen under år 2012.

Den stora förändringen vi ser är att television och Internet som tidigare var helt separata från varandra numera tenderar att vara mer sammanhängande. Bland annat ser vi att alltfler tv-program produceras av aktörer som Netflix, Youtube och Amazon.

Under år 2012 så var det hela 33& av kanadensarna som tittade på internetbaserad television, och där den typiska tittaren tillbringade cirka 3 timmar i veckan med att titta på tv.

En stor förändring kom att ske i Kanada under år 2013 då marknadsföring flyttade över från televisionen till Internet. Det medförde att marknadsföring och reklam kom att bli mycket större på nätet än i televisionen under det här året.

Redan i samband med finanskrisen år 2008 började vi se tendenser till problem för televisionen i Kanada. Under perioden 2008 till 2012 så minskade intäkterna för privatägd konventionell tv med 1,2% bland engelsktalande och med hela 2.8% bland franskspråkig television (Taras.2015:202-205).

Advertisements