Archive for the ‘Sverige’ Category

Att våga tala öppet om invandringen / migrationen i Sverige

February 19, 2017

Fakta och forskningsresultat är viktigt istället för att sprida massa konstigheter som kvällstidningarna står bakom.

I den nya boken HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall så finns det ett kapitel med titeln “Svensk migration – då, nu och i framtiden” som skrivits av Patrik Magnusson, Pol.Mag.

I sitt tankeväckande kapitel så lyfts det bland annat fram följande relevanta fakta.

Statistik från SCB (2015) visar på att under år 2015 så bodde 1,68 miljoner utlandsfödda i Sverige. 15% från Norden, 29% från övriga Europa, 33% från Mellanöstern och Nordafrika, och 23% kom från resten av världen (Magnusson.2016:39).

Magnusson (2016) lyfter också fram skillnaden mellan hur media belyst det här med flyktinginvandringen och där jämfört hur andra länder gjort och sedan ställt det mot hur svensk press agerar.

Han påpekar då att svensk press har haft tendenser till att sopa saker och ting under mattan och att det också förekommer en form av “operation skönmålning” därför att många journalister i Sverige har en så tydlig vänsteragenda.

Dessutom passar Magnusson (2015) på att ta upp det här med åsiktskorridoren och vad som händer där. Alla är trygga så länge de håller sig inom det som anses vara politiskt korrekt. Gör man det däremot inte så anses du lovligt byte vad gäller olika former av personangrepp, svartmålning och i värsta fall total svartlistning, men även att det finns risk att du blir utsatt för våld (Magnusson.2016:45-46).

migration

Advertisements

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

Fördelarna med Sverige och Skandinavien

October 15, 2016

Henrik Berggren och Lars Trägårdh har skrivit boken Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige och de resonerar som så att en av de stor fördelarna med Skandinavien och i första hand Sverige är att det inte varit så tvära kast inom politiken och därmed har vi också lyckats med att undvika våldsamma konflikter.

Dessutom påpekar de att både marknadsekonomin och de medborgerliga rättigheterna har varit mjukare här än i andra länder i vår omvärld. Dock har det istället förekommit en lugnare form av klasskamp inom ramen för det demokratiska systemet. Därmed har Sverige lyckats behålla sin statsrättsliga grund, nämligen monarkin.

Något annat som skiljer Skandinavien och Sverige från andra länder är att det genomförts pragmatiska förhandlingar om hur intäkter från statskassan ska fördelas inom ramen för välfärdsstaten och därmed något som alla medborgare omfattas av. Jämlikheten har också kommit att vara helt central utan att Sverige därmed offrat den individuella friheten. Detta samtidigt som det skett omfattande satsningar på utbildning och forskning (Berggren & Trågärdh.2015:17-18).

Oberoende och jämlikhet

July 14, 2016

Landsbygd klara sig själv

I samband med att Lars Trägårdh och historikern Henrik Berggren arbetade med boken Är svensken människa så genomfördes också observationer om individualism i Sverige och efter detta så analyserades insamlade data och en svensk teori om kärlek kom att utvecklas.

Där påpekar de att den grundläggande idén är att äkta kärlek och vänskap endast är möjligt mellan individer som är oberoende och jämlika.

Går vi nu ett steg vidare och tittar närmare på vilka värderingar som är viktiga i de nordiska länderna så kommer det fram att två saker som sticker ut är att klara sig själv respektive att vara oberoende i relation till andra medlemmar av samhället (Partanen.2016:50-51)).