Archive for the ‘Städer’ Category

Singapore – modellen för globala städer

February 4, 2016

MIkael 300 X 300

Singapore lyfts fram av bland annat Clotaire Rapaille som en modell för framtidens globala städer. Staden Singapore skapades från grunden av ledare som följde i konfucianismens principer.

Singapore har de flesta kännetecknen av en hub som drar till sig glomader. För det första så ligger Singapore på en ö med en strategisk plats mellan olika världar. Här finns även en av de allra bästa flygplatserna i världen som trafikeras av en av de bästa flygbolagen, nämligen Singapore Airlines.

Det som talar för Singapore är den stabilitet som kännetecknar denna stad vilket gäller både politiskt och ekonomiskt. Dessutom så finns det i princip ingen korruption här eftersom de tjänstemän som är tillsatta tjänar bra och är väldigt effektiva.

Befolkningen i Singapore kännetecknas av att de är väldigt välutbildade och där finns en high-tech industri som går på högvarv, samtidigt som det finns utbildningsinstitutioner av mycket hög kvalitet.

Dessutom är Singapore multikulturellt och ett hem för kineser, malayer, indier, och andra personer från runt om i världen. Samtidigt är det en väldigt säker stad som är väldigt öppen för affärsrelationer. Staden är dessutom väldigt välkomnande gentemot personer från olika kulturer (Rapaille.2015:72).

 

Advertisements

Framtidens städer

January 31, 2016

MIkael 300 X 300

Diskussionen om hur städerna utvecklas har pågått rätt så länge bland olika grupper av individer.

Men, Clotaire Rapaille som har skrivit boken The Global Code tar det till en ny nivå när han diskuterar kring vad som kommer att känneteckna framtidens städer.

Det som framkommer är att städer som finns på en ö kommer att ha distinkta fördelar framför andra städer. Bland annat kommer dessa att sticka ut därför att de är en plats för frihandel. Ett exempel på detta idag är Dubai som utgör en viktig handelsplats för araber, perser, indier och turkar. Det handlar då ofta om butiker som fungerar som en utpost där olika kulturer finns representerade. Den här typen av städer var ofta öppna och välkomnade resenärer och handelsmän från överallt i världen. De skapade band mellan människor och kulturer.

Dessa städer kom också att ha en strategisk position där varor, människor och pengar från olika kontinenter kom att hitta varandra. Exempel på detta är städer som Istanbul och Singapore. Istanbul sägs utgöra en bro mellan öst och väst. Det har blivit en väg in till det ryska territoriet för den ryska marinen.

Lika viktigt har det kommit att bli med närheten till flygplatser som erbjuder direktförbindelser för de större flygbolagen. Det rör sig ofta om tillgång till flera olika flygplatser vilket märks tydligt i New York där både JFK, La Guardia, Newark, och en hel del mindre flygplatser fyller denna funktion. Som det ser ut idag så är Dubai den flygplats som är rankad som nummer ett i världen.

I framtiden så kommer möjligheterna att ta sig till viktiga platser att spela en ökad roll. Lika viktigt kommer det att bli för framtidens städer att erbjuda bästa tänkbara affärsklimat. Idag rankas Hong Kong som den stad som erbjuder bäst affärsklimat. Som två rankas Singapore (Rapaille.2015:68-70).