Archive for the ‘Sovjetunionen’ Category

Perestrojka och Glasnost blev slutet för sovjetsystemet och Gorbatjovs fall

May 13, 2017
Glasnost och perestrojka-sovetsystemets-död
Det började med att Gorbatjov saknade allt som handlade om ekonomiska reformer och någon typ av politik gentemot de forna sovjetrepublikerna. Nästa steg blev att han började släppa på den politiska kontrollen efter råd att göra så från de mer reforminriktade.
 
Makt kom att överföras till olika regeringsorgan och sakta togs ett steg mot demokratiska val och där det påstods att all makt finns hos det sovjetiska folket.
 
Problemen började redan tidigare, nämligen den 9 april när ryska trupper mer eller mindre invaderade Georgiens huvudstad Tbilisi och tog till våld mot 10.000-tals fredliga demonstranter som krävde självständighet från Sovjetunionen. Det hela slutade i en massaker.
 
Gorbatjov var i London den dagen och återvände först på kvällen. Det visade sig först vara oklart vem som gett order om attacken i Tbilisi. Yegor Yakovlev som då var en av företrädarna för Högsta Sovjet åkte till Tbilise för att utreda vad som hänt och han drog tillslut den slutsatsen att det inte fanns någon anledning eller försvar för att använda våld.
 
Sakta men säkert blev det tydligt för folket att landet var på väg mot sitt slut och sovjetunionens upplösning. Under slutet av 1989 så blev det tydligt att det glädjerus som kom som en del av Perestrojka hade kommit att försvinna. Det var omfattande köer till allting. Först 1990 hade dessa köer kommit att mer eller mindre försvinna eftersom det inte längre fanns något att köa för då det var brist på allting.
 
Till och med media drabbades. Först var det brist på papper och sedan fick de slut på bläck eftersom de utländska företag som tidigare sålt detta till Sovjetunionen slutade att leverera eftersom de inte fick betalt.
 
Något annat som kommit att förändras var den interna attityden i landet. Fler ansåg nu att Sovjetunionen var det värsta landet i världen och som fungerade som en avskräckning vad gäller “hur man inte ska leva”. De som stödde det här sättet att se på saken hade ökat från 7% till 56% (Ostrovsky.2015:92-100).
Advertisements

Vladimir Putin´s nationalistiska ideologi!

May 7, 2017

Under President Vladimir Putin i Ryssland så har det kommit att utvecklas en ny nationalistisk ideologi och en viktig del av denna går ut på att försvara sina bundsförvanter utomlands.

En annan del av denna nya nationalistiska ideologi handlar om att bygga ett stort och starkt Ryssland och att återuppbygga inflytande i de tidigare sovjetrepublikerna och i andra regioner där det talas ryska.

De som står bakom denna nationalistiska ideologi argumenterar även för en clash of civizations mellan den ryska världen och vad de kallar den dekadenta västvärlden (McCauley.2016:1).

Kreml-moskva-makt.jpg

 

Afghanistan invaderades av Sovjetunionen 1979

March 23, 2017

Året 1979 var ett rätt så skakigt år med bland annat gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. Men, det slutade inte där utan det var också oljekris så dollarn var extremt lågt värderad. Som om problemen inte slutade där så kom nästa stora sak, nämligen att Sovjetunionen valde att invadera Afghanistan.

Varför genomförde då Sovjetunionen denna invasion av Afghanistan?

Afghanistan är känt för sin mycket traditionella livsstil och först försökte ledaren Muhammed Tanaki skapa en extrem personkult kring sin person och det var inte bara den dåvarande presidenten och partiledaren i sovjetunionen som reagerade på detta utan det fanns personer som påstod att detta var värre än Stalin. Efter Tanaki så kom Hafizullah Amin, men Sovjetunionen misstrodde honom ännu mer och betraktade Amin som mycket opålitlig.

Så, för att säkra kommunistiska styret i Afghanistan så fick den paranoida sovjetiska ledaren Jurij Andropov för sig att det bara fanns ett alternativ, nämligen att invadera Afghanistan. Han hade nämligen fått för sig att det kommunistiska styret höll på att rasa samman i Afghanistan och anklagade USA och CIA för att ha ett finger med i spelet. Det går så långt att Sovjetunionen sätter in specialtrupper från KGB och Sovjetunionen låter även mörda Amin för att sedan ersätta honom med en ledare som Sovjetunionen valt ut.

Världen kommer att reagera mycket starkt på den Sovjetiska invasionen av Afghanistan. Men, redan innan invasionen var ett faktum så agerade USA genom att den dåvarande säkerhetspolitiska rådgivaren till President Jimmy Carter tar fram en plan som bland annat går ut på att rebellerna i Afghanistan ska förses med både vapen, pengar och viss teknisk rådgivning (Hansson.2017:83-84).

Afghanistan

Sovjetunionens invasion av Afghanistan

November 4, 2016

På julafton (24/12) 1979 så invaderade Sovjetunionen landet Afghanistan och det med hjälp av bland annat stridsflyg, tanks och soldater på marken.

Varför skedde då denna invasion?

Enligt Sovjetuionen så handlade det om att stödja den kommunistiska regimen i Afghanistan.

Det märkliga är att Sovjetunionen missbedömde försvarsviljan och mötte bland annat hårt motstånd från gerillagruppen mujaheddin och backades upp av USA. Även delar av den muslimska världen valde att ställa sig på Afghanistans sida mot de invaderande militära styrkorna från Sovjetunionen.

Tillslut blev priset för högt och Sovjetunionen drog sig tillbaka från Afghanistan under februari månad år 1989.

Ett fredsavtal skrevs slutligen under den 24 april 1992 och efter det så rullade gerillakrigare in i huvudstaden Kabul och bildade då regering, vilket medförde att Afghanistan fick en religiöst dominerad regering (Tamas.2016:55-56).

Glasnost och Perestrojka i Sovjetunionen

October 9, 2016

I den nya och mycket läsvärda boken The Invention of Russia – The Journey from Gorbachev´s freedom to Putin´s war , som skrivits av Arkady Ostrovsky så förklaras på ett begripligt sätt vad som menas med Glasnost respektive Perestrojka som kom att kopplas samman med just Gorbatjov.

Glasnost handlade inte om att helt avskaffa censuren, utan det var istället en begränsad licens för ett få utvalda tidningar som kunde nå utvalda sociala grupper som ansågs mest mottagliga för perestrojka, nämligen studenter, unga yrkeskunniga och den urbana intelligentsian. För Gorbatjov så handlade Glasnost om att vitalisera socialismen.

Huvudkanalen för Perestrojka var tryckta tidningar och därför valde de ut två olika publikationer för att mobilisera just unga och intelligenta så att de skulle börja göra PR för perestrojka utanför Sovjetunionen (Ostrovsky.2016:69).

Bolsheviker och kommunister

October 1, 2016

I den nya boken The Invention of Russia – The Journey from Gorbachev´s Freedom to Putin´s War så beskriver författaren och journalisten Arkady Ostrovsky hur Bolshevikerna redan från början år 1917 kom att styras av ord och att dessa snabbt nationaliserades och vaktades noga av kommunistpartiet. Ingenting kunde tryckas utan tillstånd. Det förekom även svartlistningar över böcker däribland Bibeln och många barnböcker. På 1930-talet så förekom det att de som jobbade på bibliotek ställdes inför rätta och skickades i exil för att de till exempel godkänt och lånat ut filosofiska verk som inte var förbjudna, men som inte passade marxisterna i smaken.

Något annat som förekom var slutna sektioner på olika bibliotek och det krävdes specialtillstånd för att läsa böcker där. Dessutom förekom det att böcker var märkta med texten “lånas ej ut”. Prenumerationer på litterära tidskrifter och tidningar var hårt reglerat av staten.

Den hemliga polisen var ett mycket mäktigt vapen vad gäller hur ord används. Det var mycket vanligt att personer arresterades men även att personer avrättades för att de förmedlat något i skrift.

När anhöriga sökte svar på vad som hänt så var lögner vardag, då systemet ofta körde med att personen dömts till 10 års fängelse och helt utan rätten till korrespondens, när de i själva verket var som så att de redan hade avrättats av regimen.

Först 1989 så tillät KGB att informationen om avrättningarna släpptes och blev fritt tillgängliga och att de också utfärdades formella dokument där personernas död bekräftades (Ostrovsky.2016:18).

Något annat som förekom under Bolshevikernas förtryck och terror var att privat mark nationaliserandes precis som övriga privata tillgångar. De tillämpade även detta på människan och hans / hennes samvete. Egendomar konfiskerades med hjälp av våld medan hjärnan kontrollerades genom ideologi och media. Genom media så standardiserades läsarnas hjärnor och de behandlades som ett kollektiv. Folket påverkades genom att media medvetet körde med desinformation så folket inte skulle tänka själva utan tänka som ett kollektiv (Ostrovsky.2016:30-31).

Kuppen mot Gorbatjov

August 17, 2016

Mikhail_Gorbachev

I augusti 1991 så var det en militärjunta bestående av så kallade “hard-liners” som lyckades genomföra en kupp mot den dåvarande presidenten för Sovjetunionen, nämligen Mikhail Gorbatjov. Han blev helt enkelt satt i husarrest i sin sommarbostad på Krim.

Den enda som visade något motstånd mot dessa kuppmakare var Boris Jeltsin och han kom att bli något av en hjälte för Ryssland.

Den 24 augusti 1991 så avgick Gorbatjov som Generalsekreterare för kommunistpartiet och fyra månader senare kom Sovjetunionen att upplösas och kalla kriget kom att ta slut.

Kommunismen som system hade inte en chans att överleva därför att ett system som tar död på människan och sätter stopp för alla former av innovation, frihet och individualism har ingen möjlighet att klara sig i en demokratisk värld.

Enligt The Council of Europe så kom kommunismen under det kalla kriget att leda till att hela 94,5 miljoner människor dödades (Cheney & Cheney.2015:88).

 

Georgien och Sydossetien

August 16, 2016

Sydossetien

Vår värld är en mycket komplicerad plats och det har vi märkt tydligt efter Sovjetunionens fall.

Ett exempel är problematiken i Kaukasus där Sydossetien som tidigare varit ett autonomt område inom Georgien beslutade sig för att förklara sig självständiga från Georgien.

Ett kortare krig kom att inträffa under perioden 1991-1992 och där Ryssland kom att förhandla fram ett vapenstillestånd som kom att inkludera att de stationerades ut fredsbevarande soldater i Georgien, Ryssland och Sydossetien.

År 2004 valdes Mikhail Saakashvili till president i Georgien med målet att återföra Sydossetien till Georgien.

Nästa steg i utvecklingen kom år 2006 då en majoritet av befolkningen i Sydossetien röstade för självständighet från Georgien. Under sommaren 2008 så kom viss skottväxling att ske mellan styrkor från Georgien och Sydossetien. Den 7 augusti så kom georgisk militär att ta sig in i Sydossetiens huvudstad Tskhinvali med hänvisning till att de svarar på bombardemang från Sydossetien.

Nu kom Ryssland att agera nästan omgående genom att skicka in bland annat stridsvagnar i Sydossetiens huvudstad och de påbörjade också flygattacker mot Georgien, och de närmade sig sakta men säkert Georgiens huvudstad Tbilisi. Två och en halv vecka efter konflikten så kom Ryssland att erkänna ett självständigt Sydossetien (Segal.2016:66-67).

 

USA och Sovjetunionen

August 12, 2016

Reagan

1985 så ägde ett möte rum mellan ledarna från USA och Sovjetunionen, nämligen Ronald Reagan och Mikhail Gorbatjov i Geneve.

Vid detta möte så envisades Reagan med behovet avatt utveckla en defensivt system (SDI) och att USA skulle dela med sig av teknologin när den väl hade utvecklats.

Nästa möte mellan dessa två ledare kom att äga rum i Reyjavik på Island i oktober 1986. Då presenterades förslag inom nedrustning däribland att de båda länderna skulle avskaffa ballistiska missiler och att den strategiska arsenalen i de två länderna skulle minskas med 50%. Gorbatjov krävde även denna gång att USA strategiska försvarsinitiativ (SDI) inte skulle tillåtas utan bara begränsas till laboratorietester, men det var något Reagan inte ville gå med på.

Ett år senare så kom Gorbatjov att besöka USA och då visade sig att han bytt fot och inte längre krävde att USA skulle avstå från sitt missilförsvar. Den 8 december 1987 så enades de två ledarna om och skrev under Intermediate Range Nuclear Forces, eller som det blev kallat officiellt INF Treaty. Det handlar om att avskaffa medeldistans ballistiska missiler och kryssningsmissiler.

Gorbatjov kom att bli en vändpunkt i Sovjetunionens historia i och med sina politiska reformer och förändringar av regeringen, men även det ekonomiska systemet. Det kom att bli känt som perestroika och dessutom kom det att ske en gradvis öppning mot västvärlden och även att yttrandefriheten blev större inne i landet precis som möjligheterna att sprida information. Detta kom att kallas för glasnost (Cheney & Cheney.2015:84-85).

Mikhail_Gorbachev

Individuals, states and the Cold War

July 19, 2016

Cold war Berlin wall

According to the new book The Hacked World Order – How Nations Fight, Trade, Maneuver, And Manipulate In The Digital Age, written by Adam Segal we where all impacted by the cold war. It was not only the threats of nuclear war but also the struggle between individuals and states on both sides which resulted in new relationships. The final result was that both sides of this long and cold conflict created powerful bureaucracies because they wanted to competed with each other (Segal.2016:15).