Archive for the ‘Skolan’ Category

Skolsystemen är i kris

January 13, 2016

MIkael 300 X 300

Tänk att det är problem med utbildningssystemet i många länder. Har just läst att i USA så ökar fenomenet “Homeschooling” 7 gånger så snabbt som antalet nya elever inom grund- och gymnasieskolan.

Tittar vi på den högre utbildningen så visar det sig att antalet som åtminstone tar examen från College stigit snabbt och är nu uppe i 85%.

Kostnaden för samhället är att skolan mer eller mindre omvandlats till fabriker som optimerats för skala och effektivitet. Samtidigt är det många barn som känner och är vilsna i denna fabrik, och skolan har samtidigt förlorat förmågan att se till den enskilda individens behov.

Helt enkelt har kvalitets offrats för att istället fokusera på kvantitet.

Ny teknologi och nya lösningar har istället gjort att föräldrar som valt homeschooling för sina barn kan hitta förstklassiga kurser online, men även hitta relevant support från likasinnade föräldrar. De har också kunnat anpassa lärandet till barnets intressen och ge dem den uppmärksamhet som lärarna i den vanliga skolan inte längre klarar av.

Hur påverkar det här då betygen?

Det visar sig att hela 25% av de elever som har homeschooling ligger ett betyg högre än de elever som går i den traditionella skolan. De barn där föräldrarna valt homeschooling når också bättre resultat på de så kallade academic achievement tests (Hurst.2014:165-167).

Advertisements