Archive for the ‘Saudiarabien’ Category

Saudiarabien och islamisterna

March 26, 2017

Vill vi förstå den enorma sprängkraft som finns under ytan i hela Mellan Östern så måste vi gå tillbaka till år 1979 och ockupationen av stora moskén i Mecka. Den som kom att leda denna ockupation var Juhayman Ibn Muhammed ibn Sayf al-Otaybi som var en rätt så känd och mycket radikal wahabbist och Salafist.

Han kom att ställa flera krav på den Saudiska regeringen och bland kraven som framställdes fanns det skrivet om hur Saudiarabien bör undervisa i Islam.

Militären kom att slå till mot ockupanterna och då dödades de allra flesta. Men, situationen medförde en allvarlig kris och av olika anledningar så drog regeringen i Saudiarabien då slutsatsen att de inte vill se några upprepningar och därför lät de delar av kraven från ockupanterna att få inflytande på hur Islam från och med nu skulle presenteras i media, i utbildningen och i den allmänna diskussionen.

Sammankopplingen mellan Islam och politik är något som i dagsläget finns i hela regionen Mellan Östern, varav vissa länder har en mer extrem tolkning och tillämpning av Islam tex Saudiarabien där Wahhabismen spelar en framträdande roll. Men, kopplingen mellan Saudiarabien och Wahhabismen går att härleda tillbaka till när staten Saudiarabien bildades då den politiska ledaren Imam Muhammed Ibn Saud kom att slå sig ihop med den religiösa ledaren Muhammed bin Abd al-Wahab redan i slutet av 1700-talet (Norell.2015:87-89).

Saudiarabien-och-wahabbism

Advertisements