Archive for the ‘samhälle’ Category

Gemenskap var en gång i tiden naturligt

March 23, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

När vi idag tänker på samhället så är det ofta utifrån individualism och frihet. Men, så har det inte alltid varit.

En gång i tiden så var kollektivismen det naturliga, eller ett naturtillstånd som sträckte sig hela vägen från  bland annat det antika Babylonien till medeltidens Europa, men även till det då imperialistiska Kina.

Folk levde på den tiden i samhällen där individuell frihet inte var en del av ramverket. Medeltida Européer framställde sig själva som medlemmar av ett eller flera organ där det rådde harmoni mellan människorna (Woodard.2016:12).

Advertisements