Archive for the ‘samarbete’ Category

Gulfstaternas samarbetsråd – Gulf Cooperation Council (GCC)

January 11, 2015

Gulfstaternas samarbetsråd bildades år 1981, och huvudkontoret placerades i Riyadh, som är huvudstad i Saudiarabien. Ursprungliga medlemmar kom att bli Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman. I samband med den arabiska våren då flera uppror startades så erbjöds även Jordanien och Marocko att bli medlemmar.

Att just Marocko blev aktuellt beror på den särskilda relation som finns mellan kungahuset i Saudiarabien och Marocko, nämligen att flera saudiska prinsar har sommarhus i Marocko. Vad gäller Jordanien så blev de särskilt aktuella som medlemmar därför att de har en mycket stark militär kapacitet som övriga medlemmar efterfrågar. Med är då samarbetsrådets strävan och mål?.

Samarbetsrådet önskar sig ett djupare samarbete och integration inom ett antal olika områden. De vill bland annat att ländernas finanspolitik ska harmoniseras, och samma sak vill de med handel, tullar, turism, lagstiftning och förvaltning. Något annat som samarbetsrådet strävar efter är att etablera en gemensam militär styrka, som fått namnet Peninsula Shield Force.

Med tanke på att närområdet är rätt så instabilt, så är det ju naturligt att reagera på en sådan sak som att Gulfstaterna är några av världens största när det handlar om att importera vapen. År 2013 så rankades Saudiarabien på 4:e plats, 1:a var USA, 2:a var Kina och 3:e var Ryssland. År 2013 så gick hela 9,3% av Saudiarabiens BNP till militärautgifter, vilket är högst bland världens länder.

Samtidigt har Förenade Arabemiraten rustat väldigt mycket, och samma sak kan vi säga om Oman. Qatar däremot har istället valt en annan linje, nämligen att vara beroende av USA för sin säkerhet.

Under år 2013 så utgjorde Gulfstaterna EU:s största exportmarknad, och det finns ett mål uppsatt att EU och Gulfstaterna ska ingå ett frihandelsavtal.

Dock började det skaka rejält inom samarbetsrådet under år 2013, därför att Qatar valt att öppet stödje det Muslimska brödraskapet i Egypten. Det fick Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten att reagera genom att de valde att under år 2014 kalla hem sina respektive ambassadörer från Qatar. Det som retade Saudiarabien och Förenade Arabemiraten var en mycket ökänd predikant, nämligen den i Egypten födde Yusuf al-Qaradawi som vid flera tillfällen framträdde på Al Jazeera som är baserad i Qatar. Dessutom kom Saudiarabien att reagera mycket starkt på att exilsaudiern och regimkritikern Mohammad al-Ahmari fått en fristad i Doha (huvudstad i Qatar) (Hammargren.2014:29-32).

profil 3

Advertisements