Archive for the ‘Ryssland’ Category

Vladimir Putin´s nationalistiska ideologi!

May 7, 2017

Under President Vladimir Putin i Ryssland så har det kommit att utvecklas en ny nationalistisk ideologi och en viktig del av denna går ut på att försvara sina bundsförvanter utomlands.

En annan del av denna nya nationalistiska ideologi handlar om att bygga ett stort och starkt Ryssland och att återuppbygga inflytande i de tidigare sovjetrepublikerna och i andra regioner där det talas ryska.

De som står bakom denna nationalistiska ideologi argumenterar även för en clash of civizations mellan den ryska världen och vad de kallar den dekadenta västvärlden (McCauley.2016:1).

Kreml-moskva-makt.jpg

 

Advertisements

Statens makt över företagen i Ryssland

November 2, 2016

Ruchir Sharma beskriver hur Rysslands strategi har kommit att handla om hur statens makt används för att bygga upp statliga företag på bekostnad av det privata näringslivet.

Bland annat använde den ryska staten tiotals miljarder dollar för att köpa upp mindre energibolag. Det som lämnats orört har varit några små öar inom high tech. Detta då de ville lämna en ung moskvaelit ifred vad gäller att kunna vara innovativa inom teknologiområdet.

En stor förändring inträffade år 2014 då Kreml började kräva att utländsa IT-företag verksamma i Ryssland skulle flytta sina servrar till Ryssland så att den ryska staten ska kunna övervaka övervaka trafiken (Sharma.2016:159-160).