Archive for the ‘RIksdagen’ Category

Beslutsfattande i riksdagen och ledamöternas ersättningar

February 17, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Beslutsfattande i riksdagen

För den svenska riksdagen så finns det inte några quorumregler, när det handlar om vanliga beslut.

Det finns heller inte något som säger att alla riksdagsledamöter måste vara närvarande vid beslutsfattandet, och därför är det nästan aldrig som så att alla är med. Det kan räcka med att bara en ledamot dyker upp inför beslutsfattandet.

Alla riksdagsledamöter har rätt att yttra sig, men statsråden som sitter i riksdagen har i dagsläget inte någon beslutanderätt.

Om det uppstår en situation där en riksdagsledamot har behov av att vara borta så är det naturliga att man sätter in en ersättare. Detta gäller i de fall när en riksdagsledamot behöver vara borta en längre tid.

Ledamöternas ersättningar 

År 2014 så låg riksdagsledamöternas grundarvode på 61.000 kr/månad. Ovanpå detta kommer vissa ersättningar för att täcka deras kostnader för boende i Stockholm, vilket ligger på 8000 kronor för de ledamöter som bor längre bort från Stockholm än fem mil. Dessutom tillkommer ett så kallad Stockholmstraktamente på 110 kr/dag som ska täcka varje övernattning i huvudstaden Stockholm.

Både arvodet och övriga kostnadsersättningar är skattepliktiga för riksdagsledamöterna.

Numera är det mycket vanligt att riksdagsledamöter har olika former av extrainkomster beroende på att de har tagit på sig vissa uppdrag direkt relaterade till uppdraget som riksdagsledamot, däribland olika styrelseuppdrag i statliga myndigheter, eller att de deltar i någon av alla de offentliga utredningar som är igång (Bäck, Erlingsson & Larsson.2015:77).

 

Advertisements

Hur representativ är vår riksdag?

February 3, 2016

MIkael 300 X 300

Som vi alla vet så sägs det att riksdagen ska vara något som representerar hela landet och alla som bor här i landet. Just att riksdagen representerar hela folket och att det därmed skänker legitimitet åt riksdagens maktutövning anses som centralt.

Det finns i dagsläget två olika former av representation, nämligen åsiktsrepresentation respektive social representation. Vad betyder då detta?

Åsiktsrepresentation innebär att riksdagens sammansättning ska spegla hela folkets åsikter i flera olika typer av frågor.

En social representation däremot innebär att hur riksdagen blir sammansatt efter ett val ska spegla den sociala sammansättningen i vårt land.

Hur har det då gått med representationen. Det beror på vem vi frågar, och om vi tittar på åsiktsrepresentation eller social representation. Finns det någon separat fråga där skillnaderna är tydliga, Ja bland annat frågan om EU-medlemskapet Där visade sig att sammansättningen i riksdagen var starkare för ett svenskt EU-medlemskap än vad det var ute bland vanligt folk. Samma sak kan vi säga inom området alkoholpolitik, där den har starkare stöd bland politikerna i riksdagen än ute bland folket.

Åsiktsrepresentation och om den bör förändras när opinionen förändras, dvs att de agerar som vindflöjel i riksdagen. Forskare har också kunnat konstatera att riksdagsledamöternas åsikter ligger mer till höger eller vänster jämfört med genomsnittsväljaren.

Forskare som studerat det här med representation anser att de inte ska agera så här kortsiktigt. Helt enkelt har de djupare saker att de hänsyn till istället för att svänga fram och tillbaka kortsiktigt beroende på vad som är populärt hos folket för tillfället (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:75).