Archive for the ‘reklam’ Category

Konsumtionen skapar vår identitet enligt medieforskare

November 13, 2015

Mikael

Medieforskaren Toby Miller resonerar som så att vår identitet har förändrats, och att vi inte längre ses som människor och medborgare, utan att vi i första hand är konsumenter.

Genom konsumtionen upplever vi och ser på världen, som om produkter är det som är den gemensamma kulturen.

Allt beroende på att vi numera dränks i mängder av reklam, och att detta också har trängt in i tv-programmen och nyhetsproduktionen.

Samtidigt ser vi hur de dominerande varumärkena mer eller mindre trycks ner i halsen på folk genom annonsering. Det handlar om allt ifrån att dessa produkter skulle medföra ett fysiska och psykologiskt välmående, till att dessa produkter skulle läsa både sociala och politiska problem (Taras.2015:98-100).

Advertisements