Archive for the ‘Provinser’ Category

Valdeltagandet har minskat i Kanada

November 6, 2015

Mikael

Vi ser nu en tydlig trend, nämligen att valdeltagandet i de federala valen har minskat. Mellan 1988 och 2008, så har valdeltagandet minskat från 75% till 58,8%.

Dock kom en liten återhämtning under år 2011 då det gick upp till 61,4%.

På grund av det låga valdeltagande så räcker det med att få lite drygt 40% av rösterna för att nå en majoritet i parlamentet.

År 2011 så lyckades tex Stephen Harper att bilda en majoritetsregering trots att han bara hade stöd av 24,3 % av de röstberättigade bakom sig.

Tittar vi på de olika provinserna så har även valdeltagandet minskat där. År 2011 så var det tex bara 49,2% som deltog i valet i Ontario. År 2008 så var det bara 41,4% som deltog i valet i Alberta. I provinsen British Columbia så har valdeltagandet planat ut på 51% år 2009, och 52% år 2013.

År 2012 kom att vara det tuffaste valet på väldigt många år i provinsen Alberta, och då var valdeltagandet 57%, och år 2011 hade detta gått ner till 56%.

En studie som genomfördes under år 2011 med stöd av Elections Canada, visar på att bland åldersgruppen 18-24 år, så har valdeltagandet gått ner till 37% under perioden 1997 till 2008. Bland åldersgruppen 25-30 år så var motsvarande siffra 47%.

I en annan studie som genomförts av Marc Mayrand visade på att under valet år 2011, så var det endast 38,8% bland de i åldern 18-24 år som deltog i valet, och motsvarande siffra för åldersgruppen 25-34 år var 45,1% (Taras.2015:60-61).

Advertisements