Archive for the ‘Postmodernism’ Category

Kritik mot postmodernister

September 19, 2016

De flesta som studerat något ämne inom samhällsvetenskap vid något universitet eller någon högskola har säkert träffat på postmodernism.

Det går att kritisera postmodernister då de ofta framställer sig själva som relativister istället för att vara dogmatiska. Dessutom tenderar de att skjuta från alla håll mot systemet eftersom de inte anser sig behöva försvara något som existerar. Deras teoretiska argument använder de sig ofta av för att framställa sig själva som hederliga och att deras argument är trovärdiga.

Dock går det att uppfatta postmodernister som en form av intellektuella gerillakrigare i ett assymetriskt krig mot västvärldens kultur. Dessutom är det vanligt att de attackerar från det kulturella hållet för att sedan söka sitt skydd bakom akademin och att de enbart är intresserade av det teoretiska, eller hur vi uppfattar något, språket eller kunskap.

Den så kallade postmoderna vänstern har skapat ett varumärke baserat på kulturkritik och där de också väver in politiska syften, vilket vi hittar bland till exempel radikala feminister, de som ägnar sig åt raspolitik eller sexualpolitik. Vi känner också igen postmodernister på så sätt att de ofta försöker tillämpa teorier som strukturalism, poststrukturalism och dekonstruktionism för att nå sina egna politiska syften.

Med hjälp av en hopkok av teorier så lovar de den perfekta mångfalden och de gömmer sig ofta bakom  radikal multikulturalism, kritisk rasteori, feministiska teorier, genus och transteorier och mycket annat (Holmes.2016:39).

Advertisements