Archive for the ‘Politik’ Category

Två generationer Romney – men så olika politiskt

March 16, 2017

Idag tänkte jag ta fram ett bra exempel för att visa på hur stora skillnaderna verkligen kan vara inom ett parti, nämligen republikanerna.
Det jag talar om är far och son Romney.

George Romney (far)

George kom från den privata sektorn och kom på den vägen att föra in ett businessperspektiv då han tidigare hade jobbat inom American Motors Corporation. Han kom att markera ett tydligt avstånd från det som kallas för “rugged individualism” som ofta är vanligt inom de mer konservativa kretsarna i USA. Under sin tid på AMC så kom han till och med att lämna tillbaka en bonus som han upplevde var överdriven. Ekonomisk utveckling och framgång var enligt George inte en individuell produkt utan något som kom att genereras genom förhandlingar och kompromisser bland aktieägarna. När George tog steget in i politiken så kom han att tillhöra vad vi kan kalla för en mittenfåra även om han höll fast vid privata initiativ och en decentraliserad regering. Till skillnad från högerflanken inom de konservativa republikanerna så utgick George från att staten har en viktig roll att spela för att säkerställa ekonomiska framsteg för alla människor.

George kom att bli valt till Guvernör i delstaten Michigan år 1962 och kom då att bryta med traditionerna i sitt parti då han istället sökte lösningar över partigränsen för att bland annat höja minimilönen, få till en inkomstskatt och fördubbla delstatens investeringar i utbildning, samtidigt som han stod bakom ett generöst program för fattiga och arbetslösa.

Mitt Romney (son)

Mitt kom att representera en gruppering inom republikanerna som mer påminner om nyliberaler då han bland annat förespråkade mer eller mindre fri företagsamhet utan några hinder eller skatter. Han kom att ta mer intryck av Barry Goldwater än av sin far. Goldwater var ju en känd libertarian som stod för en ekonomisk filosofi baserad på skattesänkningar, avregleringar och en omfattande fientlighet gentemot den federala makten och organiserade arbetare. Trots att Mitt Romney rörde sig högerut inom republikanerna så kom han inte att hänga med i tempot då partiet kom att röra sig ännu snabbare och ännu längre ut på högerkanten (Hacker & Pierson.2016:15-18).

Far och son Romney

Advertisements

Högern och anti-government

March 15, 2017

Under en mycket lång tid så har det funnits en tydlig konflikt mellan höger och vänster i synen på staten och statens uppgifter. De som är mer åt vänsterhållet har ofta förespråkat att det behövs en big government som har fler uppgifter eftersom de anser att marknaden kan inte och brukar inte ta ansvar.

Högern däremot har varit mer kritiska gentemot staten och vilka uppgifter staten ska ha. Ännu tydligare blir det om man går längre ut på högerkanten till de ultrakonservativa i USA. Där finns det nästan ett hat mot staten och de propagerar staändigt för small government och mer marknad. Även konservativa talkshow hosts har kommit att angripa staten titt som tätt.

Det som är synnligeren intressant är att de ultrakonservativa anser att allt gick fel redan på 1930-talet. Bland annat har de försökt lura i folk en nästan mytisk vision om att de som skapade konstitutionen, nämligen the founding fathers stod för en marknadsfundamentalism med fullständigt fri marknad och att de förespråkade en så kallad laissez-faire ekonomi (nyliberalism).

En person som de ultrakonservativa har kommit att angripa väldigt hårt är Woodrow Wilson, som kom att bli USA:s president år 1912. Woodrow Wilson kom nämligen att öppet visa sitt stöd för en starkare och mer omfattande exekutive bransch med en omfattande makt att lagstifta och reglera den nationella / federala ekonomin. Wilson var av den åsikten att det var naturligt för den amerikanska evolutionen att man stärker centralmakten.

Det finns lite olika perspektiv på det här med staten och den amerikanska regeringen. Till exempl så kom George Will att resonera som så att James Madison och de andra som ingick i the founding fathers inte åkte till Philadelphia år 1787 för att skapa en effektiv regering / byråkrati. Vad de i själv verket ville var att ha en säker regering som fylldes genom blockeringsfunktioner, nämligen tre olika branches och två branches vad gäller lagstiftandet där det fanns veto, möjligheter att köra över veto, supermajoriteter och viss rättslig granskning (Hacker & Pierson (2016:9-11).

anti-government

Den stora maktförskjutningen

March 5, 2017
maktforskjutning-indien-kina
Det pågår ett omfattande maktskifte från USA och EU till Kina och Indien.
 
År 2030 så kommer Asien att ha mer makt än nordamerika och Europa räknat rent ekonomiskt, men även vad gäller militärutgifter. Vi kommer också att få en situation där Indien och Kina har veto vad gäller de flesta internationella frågorna så som klimatförändringar, kärnkraftsfrågor, mänskliga rättigheter och business.
 
Indien kommer år 2030 att vara världens mest folkrika land med åtminstone 100 miljoner fler människor än Kina. Indien kommer också att vara det land som ökar med flest människor inom medelklassen.
 
Samtidigt så kommer Indien år 2030 vara det land som har störst behov / efterfrågan på energi. Samtidigt så kommer Indien att vara land nr 2 i ordningen vad gäller att släppa ut mest och tredje störst vad gäller investeringar i världen och den tredje största ekonomin efter Kina och USA (Manuel.2016:2-3). 

Inga fler backroom deals

March 4, 2017

guantanamo-bay

Något som alltid förekommit i amerikansk politik i samband med presidentvalskampanjer är olika former av backroom deals. En som kommit att bli riktigt bra på sådant är Chris Christie från republikanerna.

Vad har då dessa backroom deals kommit att handla om? Det har bland annat handlat om att stoppa facket och arbetskrafts inflytande, men även att ge olika kontrakt till specifikt utvalda aktörer inom transportbranschen.

Detta är något som det nu är tänkt att det ska bli stopp på. Åtminstone är det så som retoriken har låtit ifrån Donald Trump. Som det nu verkar så finns det inga okända finansiärer inblandade, vilket tidigare varit mycket vanligt.

Vad som framkommit hittills så är den största finansiären bakom kampanjen Donald Trump själv som har lånat ut 1,8 miljoner dollar till kampanjen för att bli vald till president. Samtidigt har han lyckats samla in 100.000 dollar (Taibbi.2016:35).

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

Kina – ett socialistiskt land

February 7, 2017

Kina anser sig själva vara ett socialistiskt land. Enligt Frank Li, som skrivit boken “American Democracy” så krävs det både kapitalism och socialism för att få ett välfungerande land. Den stora utmaningen visar sig vara att balansera dessa två.

Frank Li förklarar varför Kina inte längre är att betrakta som kommunistiskt trots att kommunistpartiet har all makt.

Han visar på att mellan 1949 – 1976 så fungerade kommunistpartiet ungefär som Demokraterna i USA men med en extremvänster. Från 1978 och framåt så har kommunistpartiet istället att börja fungera som oppositionen i USA men utan någon extremhöger (Li.2016:48).

Kina

Presidenten har inte diktatoriska befogenheter

January 29, 2017

Som alla säkert läst under dagen så visar det sig nu att rättvisan hunnit i kapp president Trump. Först var det ju som så att han utfärdade en Executive Order inom området immigration som medförde att under de kommande tre månaderna så får inte muslimer från sju olika länder i Mellan Östern komma in i USA och för flyktingar från Syrien år det ett totalstopp på obestämd tid.

Det här har nu medfört massvis av protester då även personer från dessa länder med Green Card inte får återvända till USA om de lämnar landet för att besöka familj eller släktingar i hemlandet. En del personer har redan deporterats från USA, vilket skapat massprotester på flera olika flygplatser runt om i USA.

Dock är det nu som så att presidenten inte står ovanför lagen eller konstitutionen. En federal domare i New York har fått igenom en så kallad “stay” som medför att denna Executive Order nu upphävs, vilket innebär att personer med Green Card och andra med giltiga resehandlingar / visum till USA inte kan deporteras utan ska släppas in i landet.

befogenheter

Nationalism och populism – ett gift som sprider sig

January 28, 2017

Nationalism och populism har kommit att sprida sig snabbt till olika länder. Det är en tydlig varningssignal till den politiska eliten att de måste börja lyssna på folket. Många har tappat förtroendet för den politiska eliten som är tondöva i dagsläget. Till och med i Sverige har populismen nå nya höjder då många har tagit till sig av budskapet från bland annat Sverigedemokraterna.

I vårt grannland Norge så har populismen och nationalismen funnits mycket längre och kan härledas tillbaka till den tidsperiod då det fanns en tendens att framställa det som att det finns fria och självständiga, men även jämlika personer inom bondeklassen och att det samtidigt saknades en tydlig överklass bestående av bland annat stora godsherrar.

Norge kom dock att förändras och fram växte istället en urban och ny borgerlighet, men även kom vi att se framväxten av en statsförvalning, en ämbetsmannakår och ett intellektuellt och akademiskt liv. Det här medförde att samhället började glida isär och att då växte det fram ett behov av att hålla ihop Norge både socialt och kulturellt, vilket brukar benämnas att skapa en nationell identitet (Lindroth.2016:129).Sverige