Archive for the ‘Polen’ Category

Kommunismens fall i Polen

April 12, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

I början av 1980-talet så började arbetarna tröttna på den dåvarande kommunistiska regimen i Polen.

Det var gruvarbetarna vid Leninvarvet i Gdansk som kom att hamna i fokus. Här bildades också fackföreningen Solidaritet, vilket kom att bli den första fria fackföreningsrörelsen på den östra sidan om järnridån. Ledaren för denna nya fackförening kom att bil elektrikern Lech Walesa.

Regimen fick upp ögonen för Walesa redan på 1970-talet och det var inte ovanligt att han då och då kom att arresteras för vad som kallades för illegala fackliga aktiviteter.

Den kommunistiska regimen som misskött ekonomin i landet fick ännu mer folk emot sig när de den 14 augusti 1980 höjde matpriserna.

Den kommunistiska regimen under ledning av General Jaruzelski att Moskva inte kommer att hjälpa dem utan att de får själva lösa sina problem.

Situationen blev bara ännu mer omöjlig för de som styrde polen och tillslut så gick det så långt att samtal inleddes mellan kommunistregimen och oppositionen som då leddes av Walesa.

Nästa steg i utvecklingen blev ett avtal om fria val och Solidaritet kom att vinna alla de fria platserna i parlamentsvalet. Det här blev en kalldusch för regimen som mer eller mindre övertalades om att bilda en koalitionsregering som var icke-kommunistisk. Denna nya regering kom att ledas av Tadeusz Mazowiecki (Hansson.2014:59-63).

Advertisements