Archive for the ‘Polarisering’ Category

Immigration och polarisering i USA

February 7, 2016

MIkael 300 X 300

Frågan om immigration och immigrationsreformer är något som delar de två politiska partierna, och där polariseringen är mycket stark.

Det som särskilt får känslorna att svalla är illegal immigration. Republikanerna vill gå hårdare fram och de argumenterar ofta för att det kostar amerikanerna jobben och att det kostar miljarder vad gäller sociala tjänster, och att riskerna är alldeles för stora för rättsväsendet och för de medborgare som bor längs med gränsen

Demokraterna däremot vill istället införa en väg till medborgarskap för så kallade illegala immigranter som följer lagarna och i dagsläget är så kallade odokumenterade arbetare.

I början av Presidentperioden för George W. Bush fanns det tendenser till att kunna enas över partigränsen för att kunna åstadkomma immigrationsreformer. Men, sedan inträffade september 11.

Efter det blev polariseringen återigen väldigt stark. Republikanerna kom då att flytta sig ännu mer högerut med hårdare fokus på säkerhet och att odokumenterade arbetare skulle utvisas ur landet. Demokraterna däremot flyttade sig åt vänster och återigen föreslogs att skapa en väg som gör det möjligt för illegala invandrare att kunna få medborgarskap på laglig väg (Thurber & Yoshinaka.2015:6).

 

Advertisements

Så kan vi förstå polariseringen i USA

February 6, 2016
MIkael 300 X 300
En stor del av de etablerade medierna som skriver om USA har misslyckats med att förklara varför det är så polariserat inom amerikansk politik.
 
Vad beror då polariseringen på?
 
Vi får gå tillbaka och studera de förändringar som tog sin början i samband med den senare halvan av 1900-talet.
 
Det som har skett är bland annat att de så kallade “Dixiecrats” har kommit att försvinna. Dessa var tidigare rätt så självständiga som konservativa demokrater i södra USA. De höll då de mer liberala delarna i norr i något av en “check”.
 
När de federala interventionerna blev allt vanligare inom området civila fri- och rättigheter så kom de konservativa demokraterna i södern att flytta sig närmare den dåvarande oppositionen.
 
Som läget ser ut idag så är dessa en fullständigt integrerad del av republikanerna. Demokraterna i södern är däremot idag mer åt det liberala hållet och domineras av icke-vita.
 
Forskning som genomförts visar också på att polariseringen i Kongressen har kommit att bli väldigt tydlig jämfört med hur det såg ut för bara en generation sedan. Det har blivit en tydlig polarisering då representanter har kommit att placera sig inom två politiska poler, samtidigt det kommit att bli allt färre som placerar sig i mitten.
 
Samtidigt har det skett en tydlig polarisering under de senaste 20 åren som har gjort massmedia ännu mer politiserad.
 
Tittar vi inom de två dominerande partierna, demokraterna och republikanerna så blir det ännu tydligare hur polariserat det blivit.
 
Republikanerna har kommit att oroa sig över och fokusera på den offentliga skuldsättningen, däribland fler sociala program inom bland annat utbildning. Storleken på den offentliga byråkratn är också något som de lägger mycket energi på.
 
Demokraterna däremot fokuserar mycket av sin energi på minskad social mobilitet, stagnerande löner, ökad ojämlikhet, global uppvärmning, vilken roll som den federala staten ska ha för att bland annat förbättra utbildningssystemet, och rättvisa / rättssäkerhet för immigranter.
 
Detta har ökad spänningen och polariseringen mellan höger och vänster i USA (Thurber & Yoshinaka.2015:1-4).