Archive for the ‘Persiska viken’ Category

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).

 

Advertisements

Ett nytt krig startade 23 augusti 1996

January 4, 2016

MIkael 300 X 300

Mellan Östern är en komplicerad region med väldigt många grupperingar inblandade. Här talar vi i första hand om länder som Irak och Syrien.

Men, sedan finns även andra komplicerade länder med olika förutsättningar på marken som gör det svårt att se hur en fredsprocess skulle kunna gå till.

Här tänker jag i första hand på inflytande från Iran då de påverkar både i Gaza, och i södra Libanon. Detta då Iran tyvärr har kommit att finansiera både Hamas och Hizbollah, som i sin tur är mycket fientligt inställda till Israel.

Det krig som startades den 23 augusti 1996 började i ett helt annat land nämligen Afghanistan. Till en början var det inte så himla många aktörer inblandade, men med tiden har det kommit att bli till ett internationellt krig. Konflikten har också kommit att sprida sig till Mellan Östern, Nordafrika, USA och Europa.

Hur har detta krig som startats av individer med kopplingar till både shiamuslimer och wahabbiter kunnat bli så framgångsrikt.

Magnus Norell som är forskare på Totalförsvarets Forskningsinstitut, och med specialistinriktning Mellan Östern och Terrorism påpekar att det har blivit möjligt därför att många i västvärlden inte har förstått vad det egentligen var som inträffade den 23 augusti 1996 och att det är tal om ett heligt krig. Tyvärr har det visat sig att dessa extremisters slutmål enligt Norell är att uppnå en global hegemoni som är baserat på en mycket extrem tolkning av Koranen.

Därför har också IS kunnat växa fram och bli en maktfaktor trots sina mycket extrema metoder. Det har till och med gått så långt att de den 13 juni 2014 utropade ett nytt kalifat och  där Abu Bakr Al-Bagdhadi kom att tituleras den nya kalifen.

Sakta men säkert har delar av västvärldens ledarskap vaknat och börjat inse vilket hot som faktiskt IS utgör mot västvärlden. Det var också därför som USA började tillämpa flygangrepp mot IS i Irak under hösten 2014.

Tyvärr visar både forskare och olika säkerhetstjänster på att hela 30.000 utländska så kallade Jihadister slåss för IS. Ungefär en fjärdedel av dessa kommer från västvärlden (Norell.2015:14-16).

 

Gulfstaternas samarbetsråd – Gulf Cooperation Council (GCC)

January 11, 2015

Gulfstaternas samarbetsråd bildades år 1981, och huvudkontoret placerades i Riyadh, som är huvudstad i Saudiarabien. Ursprungliga medlemmar kom att bli Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman. I samband med den arabiska våren då flera uppror startades så erbjöds även Jordanien och Marocko att bli medlemmar.

Att just Marocko blev aktuellt beror på den särskilda relation som finns mellan kungahuset i Saudiarabien och Marocko, nämligen att flera saudiska prinsar har sommarhus i Marocko. Vad gäller Jordanien så blev de särskilt aktuella som medlemmar därför att de har en mycket stark militär kapacitet som övriga medlemmar efterfrågar. Med är då samarbetsrådets strävan och mål?.

Samarbetsrådet önskar sig ett djupare samarbete och integration inom ett antal olika områden. De vill bland annat att ländernas finanspolitik ska harmoniseras, och samma sak vill de med handel, tullar, turism, lagstiftning och förvaltning. Något annat som samarbetsrådet strävar efter är att etablera en gemensam militär styrka, som fått namnet Peninsula Shield Force.

Med tanke på att närområdet är rätt så instabilt, så är det ju naturligt att reagera på en sådan sak som att Gulfstaterna är några av världens största när det handlar om att importera vapen. År 2013 så rankades Saudiarabien på 4:e plats, 1:a var USA, 2:a var Kina och 3:e var Ryssland. År 2013 så gick hela 9,3% av Saudiarabiens BNP till militärautgifter, vilket är högst bland världens länder.

Samtidigt har Förenade Arabemiraten rustat väldigt mycket, och samma sak kan vi säga om Oman. Qatar däremot har istället valt en annan linje, nämligen att vara beroende av USA för sin säkerhet.

Under år 2013 så utgjorde Gulfstaterna EU:s största exportmarknad, och det finns ett mål uppsatt att EU och Gulfstaterna ska ingå ett frihandelsavtal.

Dock började det skaka rejält inom samarbetsrådet under år 2013, därför att Qatar valt att öppet stödje det Muslimska brödraskapet i Egypten. Det fick Saudiarabien, Bahrain och Förenade Arabemiraten att reagera genom att de valde att under år 2014 kalla hem sina respektive ambassadörer från Qatar. Det som retade Saudiarabien och Förenade Arabemiraten var en mycket ökänd predikant, nämligen den i Egypten födde Yusuf al-Qaradawi som vid flera tillfällen framträdde på Al Jazeera som är baserad i Qatar. Dessutom kom Saudiarabien att reagera mycket starkt på att exilsaudiern och regimkritikern Mohammad al-Ahmari fått en fristad i Doha (huvudstad i Qatar) (Hammargren.2014:29-32).

profil 3