Archive for the ‘Palestinierna’ Category

Tvåstatslösning eller inte?

March 21, 2017

Eftersom ett av mina ämnen från studietiden är freds- och konfliktvetenskap så har jag ju följt utvecklingen kring olika konflikter runt om i världen och inser hur komlext saker och ting kan vara. Aktörerna kan ofta ha olika intressen och ibland är de inte särskilt kompromissvilliga av olika anledningar. Det kan handla om att de har olika agenda eller ser helt olika på själva situationen och möjligheterna att lösa konflikten.

Ett sådant exempel är den mycket långa konflikten mellan Israel och Palestina. Här är ju problemet dessutom att vi har en stat (Israel) och Palestina som inte är en stat och Israel vill inte att de ska erkännas och det uppstår då folkrättsliga problem eftersom det ger Palestinierna sämre förutsättningar då de inte omfattas av skydd enligt samma rättsliga principer som om de vore en stat.

Det som har blivit mycket omdiskuterat på senare är är möjligheterna att nå en tvåstatslösning eller inte. Stora delar av världen vill ha till en tvåstatslösning eftersom de ser det som enda möjligheten till fred. Men, här har olika premiärministrar i Israel satt sig på tvären. Bland annat så anser den nuvarande premiärministern i Israel Benyamin Netanyahu att en palestinsk stat inte skulle göra Israel säkrare eftersom det möjliggör raketbesjutningar in i Israel. Men, vi ser ju redan nu att besjutningar sker trots att Palestinierna inte fått någon egen erkänd stat.

Samtidigt visar det sig att det inte finns någon reservplan från någon av aktörerna i konflikten utan istället har de hamnet i en form av status quo där inget förändras. Vi ser att detta inte förbättrar situationen för palestinierna och detta utnyttjas tyvärr av bland annat Hamas på Gazaremsan (Hansson.2017:79-80).

Tvåstatslösning

Advertisements