Archive for the ‘Övervakning’ Category

USA spionerade på Sverige

December 2, 2015

MD 400 x 400

I oktober 1942 hände det märkliga att USA kallade upp Wollmar Boström som då var ambassadör i Washington. USA ville helt enkelt att Sverige skulle kalla hem sin biträdande militärattaché löjtnant Wennberg.

Sverige påpekade för USA att Wennberg inte spionerat utan att han bara använt sig av öppna källor för att på så vis få fram en hållbar helhetsbild av det rådande läget.

Sverige valde därför att kalla hem Wennberg trots att man först framfört att bristerna i första hand ligger hos USA som inte varit försiktiga vad gäller censuren.

Till saken hör också att Wennberg hade goda relationer till Tyskland vilket USA uppenbart inte gillade.

Men, hur kunde de då känna till att de diplomatiska meddelanden som Wennberg skickade från den svenska beskickningen kom att bli känt i Tyskland.

Det kom fram först senare att USA gjort inbrott på den svenska legationen i Washington. Detta har framkommit i material som finns hos NSA och som inte längre är hemligstämplat. Där fanns Wennbergs rapport hem till regeringen i Stockholm som USA helt sonika fotograferat av när de lyckats ta sig in i kassaskåpet på den svenska legationen i Washington. Dessutom framkom det att USA bland annat försett sig med de svenska kryptonycklarna till de så kallade Hagelinmaskinerna.

På grund av detta så kunde sedan USA helt obehindrat läsa  och kontrollera alla meddelanden som legationen skickade hem till Stockholm, och det var just var NSA gjorde. Dessutom lät USA samla in över 7000 telegram från den svenska legationen och från de svenska generalkonsulaten i USA (Agrell.2015:44-46).

Advertisements

Så omfattande var övervakningen i Sverige

November 29, 2015
MD 400 x 400
Den 10 juni 1938 så valde den dåvarande regeringen att utfärda kungörelsen om den allmänna säkerhetstjänsten.
 
Nästa stora steg i utvecklingen blev de så kallade fullmaktslagarna som infördes år 1940, vilket medförde att myndigheterna, och då i första hand den allmänna säkerhetstjänsten fick vad som kan liknas vid obegränsade befogenheter.
 
Men, sakta men säkert så växte kritiken och år 1943 så tvingades tillslut den svenska regeringen att gå till riksdagen och berätta vad som pågått i hemlighet, nämligen en form av politisk övervakning.
 
Efter detta tillsattes den så kallade Sandler kommissionen, som presenterade tre olika betänkanden under perioden 1946 – 1948. I dessa betänkanden framkom det bland annat att telefonavlyssningen hade omfattat hela 11 miljoner telefonsamtal, varav 9,5 miljoner samtal var inrikessamtal.
 
Telegramkontrollen som också var en del av övervakningssystemet hade under perioden 1940-1945 granskat hela 30.000 utlandstelegram varje vecka, vilket totalt uppgick till 8 miljoner telegram.
 
Samtidigt visade sig att den svenska postkontrollen hade låtit granska hela 50 miljoner försändelser.
 
Det här växte med åren och blev allt större, och mot slutet av 1960-talet så hade det gått så långt att var 10:e medborgare fanns i Säpo-registret (Agrell.2015:20-27).