Archive for the ‘övergångsregering’ Category

Så här skapades början till kaoset i Irak

November 14, 2015

Mikael

Först skapades Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance (CPA) under ledarskap av den pensionerade generalen Jay Garner. Han hade en plan som gick ut på att en övergångsregering skulle ta över styret efter att man först genomfört ett val inom 90 dagar.

Men, av någon anledning så fick Vita Huset kalla fötter, och beslutades sig för att de vill ha någon med starkare politisk förankring. Då valde de ut Paul Bremer. Problemet var att Mr Bremer inte trodde på att det finns några lämpliga irakiska ledare och att CPA därför måste direktstyra landet under en obestämd framtid.

Men, det stora problemet uppstod när Mr Bremer beslutade om att upplösa Baath Partiet och de irakiska säkerhetsstyrkorna, dvs det som håller ihop landet. Det här medförde att ett mycket stort maktvakum uppstod och man lämnade därmed fältet fritt för vem som helst (Sky.2015:10-11).

Advertisements