Archive for the ‘Näringsliv’ Category

Näringsliv, kultur och den globala marknaden!

January 10, 2016
MIkael 300 X 300
En av de stora utmaningarna för företag som vill ut på den globala marknaden är att kunna tala kultur. Det är till exempel stora skillnader mellan att göra affärer i Australien respektive på Nya Zeeland trots att båda länderna är engelsktalande.
 
Helt enkelt handlar det om att ni måste förstå hur möten hanteras, hur affärer genomförs, hur du måste klä dig, hur personer på högre nivå än dig själv ska tilltalas. Det visar sig tyvärr att många företag misslyckas med detta och då misslyckas de ofta fullfölja en potentiell affärsrelation.
 
För att öka sin sannolikhet att lyckas så försöker många företag anlita personer som har den globala erfarenheten vad gäller att bland annat arbeta och leva i olika länder och som har vana vid att hantera kulturella skillnader.
 
Det är inte ovanligt att olika konsultföretag kopplas in som noga väljer ut de individer som har den erfarenhet och de kunskaper som just den kunden letar efter (Rapaille.2015:24).
Advertisements