Archive for the ‘Multikulturalism’ Category

Därför kritiseras radikal multikulturalism

November 21, 2016

Radikal multikulturalism har kommit att bli väldigt omdiskuterat bland en del teoretiker.

Vad som nu framkommit är att radikal multikulturalism är ett bedrägeri eftersom det utger sig för att vara något som det inte är. De som säger sig företräda en radikal multikulturalism har nämligen påstått att de står för en medkännande världsbild där alla har samma möjligheter.

Men, med lite djupare granskning så visar det sig vara ett riggat system där verkligheten istället är den att vissa får njuta av fördelarna på andra människors bekostnad. En av de saker som kritikerna lyfter fram är att det nu är tal om att tidigare minoriteter sätts före andra personer och gör dem till den nya majoriteten. Kanske inte i direkta antal, men att de åtnjuter fördelar från regeringen (2016:54)

Detta framkommer i boken The Closing of the Liberal Mind – How Groupthink and Intolerance definte the left, som skrivits av Kim R. Holmes.

Advertisements