Archive for the ‘Monopol’ Category

Det går att utmana Microsoft´s monopol

January 3, 2016

MIkael 300 X 300

Vad är det då för monopol jag talar om?

Det handlar om marknaden för webbläsare. År 1997 så hade Netscape hela 80% av marknaden.

Men, sedan kom den stora förändringen och 2002 så hade Microsoft i princip skaffat sig ett monopol, då Internet Explorer kom att ta hela 90% av marknaden.

Netscape kom att läggas ner efter att företaget köpts upp av America Online.

Men, i juli månad år 2013 så kom Internet Explorer bara att ha 4% mer av marknaden än konkurrenten Mozilla Firefox.

Hur kan vi då förstå den här förändringen?

Allt började med att Netscape redan år 1998 insåg att de inte kunde konkurrera med Microsoft Internet Explorer. Då valde de istället att satsa på en annan affärsmodell där visionen gick ut på att Netscape var för “alla”, och då med syftet att begränsa Microsoft´s monopol.

Därför kom Netscape under år 1998 att släppa sin kod fri, för att istället bli en så kallad öppen källkod. Fram växte istället the Mozilla open source project.

Det här medförde att personer från runt om i världen hjälpte till att skapa bättre funktionalitet, förbättrade de funktioner som redan fanns, och de var många som också valde att engagera sig i styrningen och planeringen av själva projektet.

Grunden till detta open source community skapades redan år 2003 av Mitch Kapor och America Online genom att de valde att finansiera detta sätt att arbeta.

Mozilla var helt enkelt övertygade om att Internet aldrig får bli något som bara ägs av företagen (Hurst.2014:145-146).

Advertisements