Archive for the ‘Migration’ Category

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Advertisements

Att våga tala öppet om invandringen / migrationen i Sverige

February 19, 2017

Fakta och forskningsresultat är viktigt istället för att sprida massa konstigheter som kvällstidningarna står bakom.

I den nya boken HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall så finns det ett kapitel med titeln “Svensk migration – då, nu och i framtiden” som skrivits av Patrik Magnusson, Pol.Mag.

I sitt tankeväckande kapitel så lyfts det bland annat fram följande relevanta fakta.

Statistik från SCB (2015) visar på att under år 2015 så bodde 1,68 miljoner utlandsfödda i Sverige. 15% från Norden, 29% från övriga Europa, 33% från Mellanöstern och Nordafrika, och 23% kom från resten av världen (Magnusson.2016:39).

Magnusson (2016) lyfter också fram skillnaden mellan hur media belyst det här med flyktinginvandringen och där jämfört hur andra länder gjort och sedan ställt det mot hur svensk press agerar.

Han påpekar då att svensk press har haft tendenser till att sopa saker och ting under mattan och att det också förekommer en form av “operation skönmålning” därför att många journalister i Sverige har en så tydlig vänsteragenda.

Dessutom passar Magnusson (2015) på att ta upp det här med åsiktskorridoren och vad som händer där. Alla är trygga så länge de håller sig inom det som anses vara politiskt korrekt. Gör man det däremot inte så anses du lovligt byte vad gäller olika former av personangrepp, svartmålning och i värsta fall total svartlistning, men även att det finns risk att du blir utsatt för våld (Magnusson.2016:45-46).

migration

Växande länder har ökat utflöde

September 9, 2016

kina

Snabbväxande länder som Kina och Ryssland har problem med utflöde istället för inflöde av människor.

I början av 2000-talet så var det hela 90.000 uppfinnare som valde att lämna Kina och Indien för i första hand USA.

Under perioden 2011-2015 så hade Ryssland en positiv nettomigration, det vill säga inkommande människor. Detta berodde på inflöde från de tidigare sovjetrepublikerna.

Men, många egna talanger har de haft svårt att behålla. Bara under 2013 så var det 180.000 ryssar som valde att lämna Ryssland. De som lämnade Ryssland var i första hand entreprenörer, författare, forskare, men även barn till de som hade råd att skicka sina närmaste till utbildningar utomlands.

Tittar vi på Kina så var det under perioden 2000-2014 hela 90.000 miljonärer som lämnade Kina (Sharma.2016:52-53).

Migranterna och jobben

September 7, 2016
immigration
Det finns mycket myter och dimridåer vad gäller migranterna och att de tar jobb från lokalbefolkningen.
 
Caglar Ozden som är ekonom på världsbanken har granskat det här noga. Det han kommer fram till är att det inte stämmer eftersom migranter ofta tar de jobb som lokalbefolkningen inte vill ha eller inte kan fylla.
 
Dessutom har han upptäckt att migranter utan utbildning och / eller relevant erfarenhet inte har någon effekt på lönerna lokalt eller att de skulle bidra till att lönerna ökar eller att det påverkar möjligheterna för lokalbefolkningen att kunna få jobb (Sharma.2016:51). 

Arbetskraftsmigration

September 4, 2016

Migration integration

Med tanke på att många försöker skrämmas och svartmåla vad gäller invandring / flyktingar, så låt mig komma med lite fakta.

För 50 år sedan så stod migrationen för ungefär 3% av den globala befolkningen och år 2012 så stod den fortfarande för ungefär 3% av den globala befolkningen.

Under perioden 2005 till 2010 så var migrationen från U-länderna till de mer utvecklade I-länderna 16.4 miljoner människor. Under perioden 2010 – 2015 så har antalet migranter kommit att minska med ungefär 5 miljoner människor.

Vilka länder har då vunnit mest på migrationen? Det visar sig att under perioden 2011-2015 så är de stora vinnarna bland I-länderna Australien, Kanada, USA och Tyskland.

I Kanada så har befolkningen ökat med 3,3% och i Australien med 4,3% sedan år 2011. I Australien så står migrationen för hela 2/3 av landets befolkningstillväxt. De flesta migranterna som kommer till Australien kommer i första hand från Indien och Kina.

Bland de växande länderna, däribland Turkiet, Malaysia och Sydafrika så har även de blivit länder som migranter söker sig till för att jobba. Under perioden 2011-2015 så stod inkommande migration i Turkiet för 2,5%, Malaysia 1,5% och Sydafrika 1,1%. (Sharma.2016:44-48).

 

EU och cirkulär migration

December 12, 2015

MIkael 300 X 300

Det har kommit att ske en stor förändring, från den tiden då det var migration för permanent bosättning i annat land, till det som idag benämns cirkulär migration

EU-kommissionen har bland annat lyft fram att den cirkulära migrationen har kommit att erkännas därför att den kan hjälpa till att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft på en internationell nivå.

Dock finns det så klart utmaningar även med detta. Därför måste det enligt EU utformas på ett sätt så att det inte blir tal om en permanent flyttning.

Att folk flyttar i dåliga tider är naturligt. Forskningen visar på att det under den finansiella krisen inom EU kommit att ske en netto-utvandring mellan olika EU-länder. Bland annat så var netto-utvandringen från Irlan uppe i hela 8% bland åldersgruppen 20-30 åringar. Samma tendens har forskarna kunnat finna i Grekland, Baltstaterna, Spanien, Portugal och Italien. Under perioden januari 2011 till oktober 2012 så var det hela 1 miljon människor som lämnade Spanien, och samtidigt var det ett par hundratusen som valde att utvandra från Portugal till Angola och Mocambique.

Tidigare talades det på EU-nivå om att EU var positivt inställda till arbetskraftsinvandring, men i ljuset av den nedskärningsdoktrin som har kommit att växa fram på senare år så har det gett ny luft åt populistiska och främlingsfientliga partier (Hansen.2014:48-51).